پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پارسال چه خبر (٧): سالی که حیوانات روی آرامش ندیدند

پارسال چه خبر عنوان ویژه برنامه نوروزی است که تهیه آن را به شنوندگان جوان رادیو بی‌بی‌سی سپردیم.

در این برنامه که تهیه‌کننده آن علی همدانی است، هر روز برخی از تغییر و تحولات زندگی روزمره مرور می‌شود.

سال گذشته، محیط زیست و حقوق حیوانات بارها و بارها در صدر خبرهای ایران قرار گرفت.

از شکنجه حیوانات خانگی گرفته تا کشتار دسته جمعی سگ ها، از سیرک های غیر مجاز تا شیر و پلنگ هایی که در خانه ها نگهداری شدند.

در پارسال چه خبر امروز، به مرور وضعیت حقوق حیوانات می پردازیم از زبان ۵ نفر: دو حامی حقوق حیوانات و سه گربه شان!‌

این برنامه در چشم انداز بامدادی ١٢ فروردین ۱۳۹۵ (٣١ مارس ۲۰۱۶) از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.