پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وداع با پرینس اسطوره موسیقی پاپ

سخنگوی پرینس می گوید جسد این اسطوره موسیقی سول و فانک سوزانده شده و گروهی کوچکی از اقوام ،دوستان و اهالی موسیقی مراسم خصوصی به یاد او برگزار کردند. اقوام او به هوادارانش که در بیرون خانه اش در مینه سوتا جمع شده بودند هدیه دادند.پرینس سه روز پیش در ۵۷ سالگی درگذشت . تحقیقات در مورد علت مرگ اش هنوز ادامه دارد.

جیمز کوک گزارش می دهد.