پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: از عروسی مهرنگار تا زمزمه غلغله‌افکن شبنم

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی داریوش رجبیان است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

برنامۀ این هفته با تازه‌ترین ترانۀ مهرنگار رستم از تاجیکستان آغاز شد.

در برنامۀ این هفته نام‌های تازه‌ای در صحنۀ موسیقی تاجیکستان و افغانستان را معرفی می‌کنیم. تازه‌ترین ترانه‌های فردوس سیر و شبنم صابری از تاجیکستان و شفیق مرید و جاوید سمیر از افغانستان را می‌شنویم.

این برنامه در بامداد دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲۵ آوریل ۲۰۱۶) در چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن مطالب دیگر رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو یا به ساوند کلاود بی‌بی‌سی فارسی مراجعه کنید.