پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیلم های سینمای مستقل ایران در کلن آلمان

نمایش ۱۴ فیلم از سینماگران مستقل ایران در فستیوال فیلم های ایرانی در شهر کلن آلمان با استقبال گسترده دوستداران سینما مواجه شد. در این جشنواره آثار سینماگران جوان در کنار چهره مطرح سینمای ایران درخشیدند. برخی از این فیلم ها هنوز اجازه اکران عمومی در ایران را نیافته اند. مریم انصاری از این فستیوال گزارش می دهد.