پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارشی در مورد مجسمه بودا در حالت نیروانا درتاجیکستان

مجسمه بودا در حالت نیروانا یکی از اثار مهم بازمانده از دوران پیش از اسلام در تاجیکستان است. آن را در زمان شوروی در یک دیر رهاشده بودایی کشف کردند.

سهراب ضیا گزارش می دهد.