آلبوم عکس:‌ آوریل ۲۰۰۵ موزه ویکتوریا و آلبرت لندن

کیارستمی با عکس‌های درختان برفی‌اش و جنگل بدون برگش آمده بود لندن. دوربین عکاسی در دستان من و دوربین فیلم‌برداری من در دستان او. من او را و آثارش را در لحظه با دوربین عکاسی دیجیتال ثبت می‌کردم و او حرکات من و سایرین را و جریان سیال ثانیه‌ها را سوار بر آنچه اطرافش می‌گذشت...

حق نشر عکس ImanBashari
حق نشر عکس ImanBashari
حق نشر عکس ImanBashari
حق نشر عکس ImanBashari
حق نشر عکس ImanBashari
حق نشر عکس ImanBashari
حق نشر عکس ImanBashari
حق نشر عکس ImanBashari
حق نشر عکس ImanBashari
حق نشر عکس ImanBashari