درگذشت سبحان سعيد آوازخوان سرشناس موسيقى پاپ تاجيكستان

ساعاتى پيش سبحان سعيد، آوازخوان سرشناس موسيقى پاپ تاجيكستان، پس از بيمارى طولانى در سن ٥٦ سالگى درگذشت.

در اين باره فرقت سعيد، آوازخوان معروف، كه خود را از شاگردان سبحان سعيد مى داند، در صفحه فيسبوكى خود خبر داد.

آقاى سعيد والى ساعت دو بامداد سه شنبه نوشت: "دو ساعت قبل دل پاك هنرمند نيك سرشت و بلندپرواز سبحان سعيد از تپيدن بازماند... او آرزوهاى شيرينش را با خود به دامان خاك برد... ترانه هاى ناسروده اش در گلويش بازماند..."

سبحان سعيد متولد شهرستان حصار در غرب شهر دوشنبه بود و هنر آواز خوانى را در اوايل دهه ١٩٨٠ ميلادى آغاز كرد. او نخست در دسته هنرى 'گنجينه' زير رهبرى استاد ظفر ناظم، از آوازخوانهاى معروف تاجيك، كار مى كرد.

بعد همراه با كرامت الله قربان، آوازخوان فقيد كه در سال ١٩٩٢ در اوج شروع جنگ داخلى تاجيكستان كشته شد، در دسته هنرى "گلشن" به سرودن آهنگهايى "استرادى" با سازهاى برقى پرداخت.

پس از کشته شدن كرامت الله قربان در پاييز سال ١٩٩٢ او رهبرى اين دسته را اواخر دهه نود ميلادى به عهده داشت.

در اوايل سالهاى ٢٠٠٠ او در يك آزمون برنده عنوان بهترين سراينده آهنگهاى پاپ يا به اصطلاح تاجيكان استرادى كه با سازهاى برقى يا الكترونيكى اجرا مى شود، شناخته شد.

پس از اين دوران بود كه مدت زيادى از صحنه كنار رفت و سرودهايش نيز در تلويزيونهاى دولتى پخش نمى شد، حتى شايعاتى وجود داشت كه او معتاد شده است، تا اين كه در سال ٢٠١١ دوستان و شاگردانش يك برنامه كنسرتى او را برگزار كردند.

اين برنامه در واقع به ابتكار مركز تحقيقات روزنامه نگارى تاجيكستان و با حمايت بخش برنامه هاى نظارت بر مواد مخدر سفارت آمريكا در اين كشور برپا شد و عنوان اين برنامه هم "تلاش زندگى" نام داشت و ظاهرا جوانان را تبليغ مى كرد كه از مواد مخدر دورى جويند.

اين زمانى بود كه او از بيمارى رنج مى برد و قسمتى از انگشتان پايش را پزشكان بريده بودند. براى معالجه بارها به روسيه هم رفته بود، اما ظاهرا كمكى نكرد و در سالهاى بعدى در اثر بيمارى پاهايش را تا زانو از دست داد.

با اين وجود كمابيش به هنر آوازخوانى مشغول بود و پيشه خود را به يكى از پسرانش آموزش داد. در مصاحبه هايى كه با مطبوعات پنج سال پيش داشت، خود را از شاگردان احمد ظاهر، آوازخوان معروف و فقيد افغانستان، مى خواند.

در واقع او و كرامت الله قربان و چند نفر ديگر از آوازخوانهاى سرشناس دهه هاى هشتاد و نود ميلادى از سبك آوازخوانى احمد ظاهر پيروى مى كردند.

در زمان بيمارى اش از آن شكايت مى كرد كه كسى از مقامات وزارت فرهنگ از حال او خبر نگرفته اند و خدماتش را كسى به جز چندى از دوستان و شاگردانش قدر نمى كردند.

فرقت سعيد، آوازخوان سرشناس با اشاره به اين وضع نوشته: "آه سبحان، سبحان... تو را بارها در زندگى كشتند، به صدايت گوش ندادند، روزنه ها را به رويت بستند، اما اين ناتوانبينان كجا مى دانستند كه فرياد تو به درد مردم خورده پيكره ات در خمدانش جا گرفته است..."

به گفته فرقت سعيد، يكى از ترانه هاى واپسين سبحان سعيد "ما را هشدار مى داد تا به ديدارش رويم، زيرا درك كرده بود كه از عمرش روزهاى بشمار باقى مانده است...".

میراث هنری سبحان سعید بیش از ده آلبوم ترانه است.

از او همچنين شش پسر از سه ازدواج مختلف به جا مانده است.