پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش مجموعه هنری خصوصی ۱۸ میلیون دلاری دیوید بوئی، خواننده راک بریتانیایی

مجموعه هنری خصوصی دیوید بوئی خواننده راک بریتانیایی امروز برای اولین بار به نمایش عمومی درآمده. تقریبا سیصد تابلوی نقاشی که روی دیوارهای خانه او آویزان بودند و قرار است حدود چهار ماه دیگر به حراج گذاشته شوند. ارزش این مجموعه بیش از ۱۸ میلیون دلار برآورد شده. این مجموعه شامل کارهایی از دیمیان هِرست، هنری مور و فرانک آورباک است.