پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همکاران افشین مبصر از او می‌گویند

افشین مبصر مترجم، خبرنگار و از سردبیران بخش فارسی بی بی سی دیروز در سن ۶۴ سالگی در لندن درگذشت. آقای مبصر ۲۴ سال با بی بی سی فارسی در بخشهای مختلف کار کرد، از جمله گویندگی رادیو، تهیه کنندگی برنامه های سیاسی و گزارشهای ورزشی. آقای مبصر در سالهای اخیر مدیر و سردبیر بخش دوبلاژ بی بی سی فارسی بود. عنایت فانی و کسری ناجی همکاران و مسعود بهنود از دوستان افشین مبصر درباره اومی گویند.