جمع‌آوری آثار دو نویسنده ایرانی از نمایشگاه کتاب پکن

حق نشر عکس

نسخه انگلیسی دو عنوان کتاب ایرانی که به نمایشگاه کتاب پکن فرستاده شده، به دلیل آنچه "ترویج خشونت" و " داشتن "ساختار تند" دانسته‌ شده، از این نمایشگاه جمع آوری‌ شده‌اند.

مسئول غرفه ایران با برگزارکنندگان نمایشگاه دیدار کرده اما آنها توضیح بیشتری بابت جمع‌آوری این دو کتاب نداده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا ناشر ترجمه انگلیسی این کتاب‌ها گفته است: "کتاب 'من قاتل پسرتان هستم' را ضدجنگ می‌دانند و برای همین مخالفانی هم داشت؛ ولی در چین ترویج خشونت را عنوان کرده‌اند. کتاب 'دموکراسی یا دموقراضه' هم که اصولا شاکله ساختاری تندی دارد و در شاخه آثار طنز تلخ سیاسی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل می‌تواند برای سیاستمداران برخورنده تلقی شود."

"من قاتل پسرتان هستم" که محور داستانی آن جنگ هشت ساله ایران و عراق است، نوشته احمد دهقان است و "دموکراسی یا دموقراضه" که مجموعه داستان‌های کوتاه است را مهدی شجاعی نوشته است.

هر دو کتاب را کرولاین کراسکری، ایرانشناس آمریکایی به انگلیسی برگردانده است.

نمایشگاه کتاب پکن از سوم تا هفتم شهریورماه برپا است.