پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درگذشت فرهنگ شریف، نوازنده ایرانی

فرهنگ شریف، از استادان تارنوازی ایران در سن ٨٥ سالگی درگذشت. او در پانزده سالگی همزمان با شروع به کار برنامه رادیویی گل‌ها به دعوت داود پیرنیا، بنیانگذار این برنامه، تک نوازی تار را برعهده گرفت. فرهنگ شریف علاوه بر اجراهای متعدد در جشنواره های بین المللی موسیقی با بسیاری از استادان آواز و موسیقی ایران تک نوازی و همنوازی کرده است.

فرج بال افکن گزارش می دهد.