پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: آرش بارز، هنرمند دربند افغانستان

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی داریوش رجبیان است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

بخش اعظم برنامۀ این هفته مربوط به خبر بازداشت آرش بارز، آوازخوان جوان و بنام افغانستان است. به این بهانه چند ترانه از آرش را هم می‌شنوید.

تازه‌ترین ترانه‌های عتیق ملک و فرزانۀ ناز از افغانستان و نوروز نورزاد از تاجیکستان را هم داریم. و یک ترانۀ درخواستی از جوره‌بیک و جانی‌بیک مراد و ولی‌جان عزیزف از تاجیکستان را.

این برنامه در بامداد دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ (۱۲ سپتامبر۲۰۱۶) در چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شد.

برای شنیدن مطالب دیگر رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو یا به ساوند کلاود بی‌بی‌سی فارسی مراجعه کنید.