پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گروه رقصی برای سالمندان

یک کارگردان بریتانیایی تئاتر که از نبود نقش برای بازیگران و رقصنده های مسن به ستوه آمده، خودش آستینها را بالا زده. آلن لیدیارد (LYDDIARD) گروه رقصی مختص هنرمندان بالای ۶۰ سال راه انداخته و قرار است اولین نمایش این گروه به نام انیورسری یا سالگرد هم به زودی روی صحنه برود.

کالین پترسون گزارش می دهد.