پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساخت وسایل تزئینی از بطری‌های پلاستیکی برای کمک به محیط زیست

تا حالا فکر کرده اید که از بطری نوشیدنی تان برای صرف نوشیدنی بعدی استفاده کنید؟ در شهر ساحلی کیلیفی در کنیا یک هنرمند از بطری های دور ریخته شده لیوان هایی زیبا می سازد. او همچنین از مواد و وسایل دور ریخته شده وسایل تزئینی می سازد که هم کمکی به محیط زیست است و هم یک منبع درآمد برای او.

فردیناند اوموندی گزارش می دهد.