http://www.bbcpersian.com

14:56 گرينويچ - چهارشنبه 08 دسامبر 2004

برگزيده کتابهای روز آمريکا

در اين صفحه گزيده ای از کتاب های موفقی که به تازگی در آمريکای شمالی در زمينه های مختلف سياسی، اجتماعی، هنری و فرهنگی منتشر شده معرفی می شود.
در انتخاب اين کتاب ها از ميان انبوه انتشارات تازه به دو نکته توجه خاص شده است؛ يکی موفقيت کتاب و ديگری تناسب و جذابيت موضوع آن برای خوانندگان فارسی زبان.بذرهای جادوئی
Magic Seeds

نويسنده: و. س. نايپال
ناشر: انتشارات آلفرد ناپ

رمان تازه نايپال به هويت و تغيير پذير بودن يا نبودن آن در زندگی انسان می پردازد.

ويلی چندران، قهرمان کتاب، در چهل سالگی به تشويق خواهرش به يک جنبش سياسی زير زمينی در هند می پيوندد که برای کسب حقوق و آزادی های مردم طبقات پائين اجتماع می جنگد.

هفت سال بعد، به دنبال مبارزات شديد انقلابی و تحمل سالها زندان، ويلی چندران بيش از هميشه با هويت خود احساس غربت می کند. به اعتقاد او "انقلاب هيچ ربطی به روستائيانی که ما برايشان می جنگيديم نداشت".

بعد از بازگشت به انگلستان، چندران درمی يابد که در غياب او انقلاب اجتماعی ديگری اين سرزمين را که سی سال پيش زندگی و ذهنيت او در آن شکل گرفته تغيير داده است. او خود را محکوم به زندانی بی انتها می بيند که شايد معنای هويت واقعی اوست.


نويسنده: باربارا گلداسميت
ناشر: شرکت نورتن و شرکا

مادام کوری، نابغه پرکار لهستانی، برنده دو جايزه نوبل، و کاشف راديوم، که اشعه آن در درمان بيماری های مهلکی چون سرطان به کار می رود، در زندگی شخصی، مانند بسياری زنان ديگر اسير محدوديت های جامعه و انتظارات خانواده خود بوده است.

او که با تهيدستی و مشقت زندگی کرد، با پشتکار وسواس گونه ای به تحقيق می پرداخت. دستاورد مطالعات او هر چند زندگی بشر را تغيير داد، اما موجب رهائی خود او از پيش داوری ها و تعصبات محيط مردسالار علم و اجتماع نشد.

نويسنده با استناد به نامه ها، يادداشت ها، و گفتگو با اعضای خانواده اين محقق و مخترع قرن بيستم به روايت زندگی شخصی او می پردازد.


نويسنده: زاکاری لاکمن
ناشر: انتشارات دانشگاه کمبريج

اين کتاب پيدايش تعاريف "شرق" و "غرب" در روزگار باستان، درک اروپا از اسلام - از ابتدای پيدايش آن در قرن هفتم تا دوران استعمارطلبی اروپا - و سپس درگير شدن آمريکا در خاورميانه و روزگار بعد از يازدهم سپتامبر را مورد بررسی قرار می دهد.

نويسنده به روش های اساتيد و محققين غربی برای مطالعه و ارائه تعاريفی از اسلام و خاورميانه می پردازد و سياست های ضد و نقيضی را که مبنای مطالعات خاورميانه در نيم قرن گذشته در دانشگاه های آمريکا بوده بررسی می کند. مباحث مطرح شده در مورد کتاب "شرق شناسی" اثر مهم ادوارد سعيد، از جمله موضوعات اين کتاب است.دختر مرد قصه گو
The Storyteller's Daughter

نويسنده: سيرا شاه
ناشر: گروه انتشارات بنتم دابل دی دل

سيرا شاه درخانواده ای افغان و مهاجر در انگلستان بزرگ شده و آشنائی اوليه اش با سرزمين افغانستان از طريق داستان هائی بوده که پدرش برای او نقل می کرده است.

در بيست و يکسالگی سيرا برای اولين بار به افغانستان سفر می کند و با پس زمينه ای از قصه های پدرش به دنبال کشف سرزمين خانواده اش می گردد.

افغانستان نه بهشت داستان های پدر بلکه سرزمينی اسير جنگ است. سفر سيرا پانزده سال طول می کشد. در اين سال ها او از ازدواجی قراردادی می گريزد، همراه مجاهدين از راه های مين گذاری شده عبور می کند و در دوران حکومت طالبان پنهانی وارد کابل می شود.

سيرا در اين سفر از نزديک با واقعيت پنهان در پشت قصه های پدر آشنا می شود و تفاوت اسطوره و واقعيت را تجربه می کند. واقعيت پيچيده سرزمينی که او در آن به دنبال هويت خود می گردد.


نويسنده: سوانی هانت با پيشگفتاری از ويليام جفرسون کلينتون
ناشر: انتشارات دانشگاه دوک

سوانی هانت، سفير سابق آمريکا در اتريش و بنيان گذار و دبير موسسه "زنان در پی صلح"، در اين کتاب مجموعه ای از تجارب بيست و شش زن از اهالی بوسنی را ارائه می کند که پس از سال ها جنگ ويران کننده به بازسازی کشورشان کمر بسته اند.

در اين گروه زنان سياستمدار، کشاورز، روزنامه نگار، دانشجو، پزشک، بازرگان، مهندس و مادر وجود دارند که اهل نقاط مختلف بوسنی هستند. گوناگونی تجربه های اين زنان که سنين مختلفی دارند نشانگر طيف وسيع اقوام و فرهنگ های کشورشان است. وجه مشترک اين زنان اين است که تجربه هولناک جنگ را به نيروئی برای بازسازی کشورشان تبديل کرده اند.

بيل کلينتون در پيشگفتار خود برای اين کتاب می نويسد: "عدالت را جايگزين استبداد کردن، زخم های عميق را مداوا بخشيدن، اميد را در جای نفرت نشاندن...از درس هائی است که زنان در 'اين جنگ ما نبود' به ما می آموزند."


نويسنده: کارولين آيشنر
ناشر: انتشارات دانشگاه اينديانا

زنان در "جنبش انقلابی فرانسه" (١٨٧١ - ١٨٧٠) که به "کمون پاريس" معروف شد حضور فعال داشتند. اين کتاب دامنه شرکت اين زنان و تاثير نظريات سياسی آنان را که بعد از پايان جنبش همچنان ادامه يافت مورد تحليل قرار می دهد.

نويسنده به طور خاص به زندگی سه زن انقلابی از رهبران اين جنبش می پردازد که هر يک به روش خود به مبارزه برای برابری جنسی و عدالت اجتماعی ادامه دادند.زمين
Earth

نويسنده: ريچارد فورتی
ناشر: انتشارات آلفرد ناپ

زمين شناسی از جمله موضوعاتی ست که در کمتر کسی شوق خواندن کتابی مفصل را بر می انگيزد اما ريچارد فورتی که توانائی و دانش زمين شناسی اش را در کتاب های ديگرش به خوبی نشان داده در کتاب تازه اش مدعی می شود که خط و نقشی که طی ميلياردها سال سطح زمين را شکل داده، نه تنها بيانگر گذشته زمين، بلکه مبنای تاريخ و فرهنگی است که بشر در هر دوره از تحولات زمين شناسی به وجود آورده است.

نويسنده در جستجوی تاريخ تمدن بشری در حاشيه تحولات زمين شناسی، خواننده را به سفری می برد که از کوه های آلپ به تابستان های آيسلند، از کفه اقيانوس به صخره های خشک نيوفاندلند و از هاوائی به شوره زار عمان کشيده می شود و او را با تصويری تازه از زمين آشنا می کند.در باره ادبيات
On Literature

نويسنده: اومبرتو اکو
ناشر: انتشارات هارکورت

اومبرتو اکو در اين مجموعه مقالات و سخنرانی ها "در پی فهميدن جوهر شيفتگی" خودش برای کلام است. از تفکر در انديشه های بطلميوثی و نظرياتش در باره مذهب تا تامل در باره کارهای تجربی بورخس و جويس، همه جا ذکاوت درخشان نويسنده و دانش وسيع او در اين کتاب نمايان است.

اکو با بيان آرزوها و نگرانی های شخصی و طرح ترس ها و اضطراب های نويسندگی اش، خواننده را به جهان پر راز ذهن خود می برد.

اين مجموعه قابل فهم و شوق انگيز، نشانگر دامنه وسيع علائق و عمق دانش اومبرتو اکوست و جايگاه او را به عنوان يکی از برجسته ترين نويسندگان معاصر جهان تثبيت می کند.کلمه ای که مرگ را شکست می دهد: شعرهای خاطره
The Word that Causes Death's Defeat: Poems of Memory

آنا آخماتوا، ننسی ک. اندرسن
ناشر: دانشگاه ييل

آنا آخماتوا (١٨٨٩-١٩٦٦) يکی از تواناترين شاعران روسيه در قرن بيستم است. اين کتاب ترجمه سه شعر مهم او را همراه با شرح و تحليل مفصلی از هر شعرارائه می کند.

مهم ترين اين شعرها، "شعر بی قهرمان"، همراه با نقد و بررسی کاملی که دست نويس های شاعر و يادداشت های خصوصی او را نيز در بر می گيرد در اين مجموعه آمده است. اندرسن در کنار اطلاعات لازمی که از زندگی شخصی آخماتوا می دهد فضای سياسی و فرهنگی را هم که به کار او شکل داده برای خواننده تصوير می کند.

آخماتوا يکی از معدود شاعران توبه نکرده روسيه بود که از تصفيه های خونين سال های نخستين انقلاب و دوران استالين جان به در برد و هنرش را وقف زنده نگه داشتن ميراث فرهنگ و شعر پيش از انقلاب روسيه کرد.دختری که با شير ازدواج کرد: وقصه های ديگری از آفريقا
The Girl Who Married a Lion: And Other Tales from Africa

الکساندر مک کال اسميت
ناشر: کتاب های پانتئون

الکساندر مک کال اسميت در کتاب تازه اش مجموعه ای از قصه های عاميانه زيمبابوه و بوتسوانا را بازنويسی کرده است. بيشتر اين قصه ها قبلاً در مجموعه "بچه های مومی" منتشر شده بود اما اين کتاب حاوی هفت قصه تازه از بوتسواناست.

در قصه های اين کتاب دختری در می يابد که همسر جوانش ممکن است در خفا يک شير باشد اما اين مطلب را بعد از آن که از او صاحب دو پسر شده فهميده است ... وقتی بچه ای که از موم ساخته شده به هوای کنجکاوی در گرمای روز بيرون می آيد و آب می شود خواهرها و برادرهايش او را به شکل پرنده ای باز می سازند و از برگ درختان برايش بال می گذارند تا او بتواند به طرف نور پرواز کند...کفتاری حرف می زند... پرنده هائی شير می دهند... آدمخوارهای هوشمندی مجازات می شوند... و نيروهای مرموزی در دشت وجود دارند- اينها و مجموعه ای از قصه های ديگر، خواننده را با غنا، تنوع و رمزگونگی دلپذير داستان های سنتی آفريقا آشنا می کند.