http://www.bbcpersian.com

12:20 گرينويچ - دوشنبه 17 ژانويه 2005

لادن پارسی

جايزه شعر بيژن جلالی به سيمين بهبهانی اهدا شد

جايزه سومين دوره شعر بيژن جلالی به پاس عمری فعاليت در زمينه شعر، نقد و شناساندن شعر معاصر ايران به سيمين بهبهانی اهدا شد.

در اين مراسم که در پنجمين سالروز درگذشت بيژن جلالی شاعر، در حضور جمعی از اهل ادب و فرهنگ و هنر ايران برگزار شد؛ هيئت داوران به اتفاق آرا سيمين بهبهانی را به خاطر يک عمر شاعری و انتشار کتاب های متعدد که در آنها لايه هايی از حيات فردی و اجتماعی شاعر و مقاطع حساسی از شادی ها و رنج های مردم ايران در يک سرنوشت جمعی تجسم يافته است، از شايسته ترين کسان برای اعتبار بخشيدن به جايزه بيژن جلالی دانستند.

سيمين دانشور، نويسنده سرشناس ايرانی برای اين مراسم پيامی فرستاده بود. خانم دانشور در پيامش سيمين بهبهانی را خردورزی دانسته که خردورزی توام با احساس و برداشت قوی از جامعه، شعرش را ممتاز کرده است. به گفته خانم دانشور، سيمين بهبهانی تصويرساز خوبی است که زندگی مردم کشورش را به تصوير می کشد و تفسير می کند.

صفدر تقی زاده و جواد مجابی جايزه را به سيمين بهبهانی اهدا کردند. خانم بهبهانی ضمن قدردانی از بيژن جلالی، او را نخستين شاعری دانست که شعرش به عنوان شعر سپيد مقبول جامعه شد و گفت او آنقدر ازخود گذشته، بی ادعا و فروتن بود که به هيچ وجه برای شعرش تبليغی نکرد.

خانم بهبهانی سپس از مقالاتی که در يکی از روزنامه های تندرو مکررا برعليه او نوشته می شود، به طنز به عنوان جايزه های خود ياد کرد و گفت:"تاکنون دو جايزه نيز از سازمانهای حقوق بشر به من اهدا شده که از نظر جهانی از اعتبار خاصی برخوردار است، اما اين جايزه برای من ارزش از بالايی برخوردار است، چرا که اين جايزه از سوی بنياد شاعری به من تعلق می گيرد که به هيچ يک از باندهای سياسی تعلق نداشته است."

سيمين بهبهانی پس از خواندن تازه ترين سروده خود درباره فاجعه سونامی، جايزه نقدی خود را به فاجعه ديدگان سونامی تقديم کرد.

در اين مراسم دکتر احمد ابو محبوب، صفدر تقی زاده، دکتر محمد حقوقی، بهاءالدين خرمشاهی، محمدعلی سپانلو و احسان نراقی در باره اشعار سيمين بهبهانی و جايگاه او در شعر ايران سخن گفتند.

سيمين بهبهانی غزلسرايی است که مضامين اجتماعی را در قالب غزل که قالبی عاشقانه است، جای داده است. به گفته منتقدان نگاه بهبهانی به انسان و جهان پس از انقلاب عميقتر و حساستر شده و مضامين انسان دوستانه، وطن پرستانه و آزادی خواهانه همراه با لحنی گاه معترض در اشعار او نمود بيشتری يافته است. اما يکی از بزرگترين ويژگی های شعر بهبهانی در به کارگيری و ابداع اوزانی تازه است.

نکته درخور توجه در سخنان اساتيد حاضر، اختلاف نظردر تعداد اين اوزان جديد بود. محمد حقوقی گفت که بهبهانی بيش از ۴۰ وزن به اوزان رايج غزل اضافه کرده است. اما بهاءالدين خرمشاهی تعداد اين اوزان جديد را ۱۷۰ وزن اعلام کرد.

به هر روی تعداد اين اوزان هر چه باشد، با توجه به استقبال خوانندگان از کتاب های خانم بهبهانی می توان نتيجه گرفت که مخاطبان با اشعار او ارتباط خوبی برقرار می کنند. حتی تعدادی از غزل های پس از انقلاب او که بيانگر دردهای اجتماعی و سياسی مانند مهاجرت های اجباری، جنگ، وطن پرستی و انسان دوستی است، ورد زبان اهل ادب و فرهنگ و دوستداران شعر و ايران است.

مراسم سومين دوره جايزه بيژن جلالی در يک رستوران برگزار شد و به گفته دکتر مهرداد جلالی، برادر بيژن جلالی و بانی اين جايزه، مراسم سال آينده در بنياد بيژن جلالی برگزار خواهد شد.

داوران اين دوره از جايزه صفدرتقی زاده، احمد جليلی، بهاءالدين خرمشاهی، محمد شمس لنگرودی، کاميار عابدی، کامران عابدی، جواد مجابی و علی ميرزايی بودند.

در دوره اول اين جايزه به محمد حقوقی، محمد شمس لنگرودی و کاميار عابدی به عنوان سه منتقد از سه نسل و در دوره دوم به سيروس شميسا و جواد مجابی به دليل فعاليت عمده شان در زمينه نقد ادبيات کلاسيک و معاصر اهدا گرديد.

بيژن جلالی

بيژن جلالی ۱۳۰۶ در تهران متولد شد. از دهه چهل فعاليت ادبی خود را آغاز کرد. او شعر سپيد می سرود و از معدود شاعرانی است که اشعارش در اين سبک مورد استقبال قرار گرفت. به گفته خرمشاهی تاثير سبک و بيان او بر اشعار دهه هفتاد به خوبی نمود دارد.

جلالی شاعری منزوی و بی سر و صدا بود. او در بيست و چهارم دی ماه ۱۳۷۸ به دليل سکته مغزی درگذشت. کتاب های روزها، دل ما و جهان، رنگ آب ها، آب و آفتاب، بازی نور، روزانه ها، درباره شعر، ديدارها، نقش جهان و شعر سکوت از آثار به جا مانده اوست.

سيمين بهبهانی

سيمين بهبهانی ۲۸ تير ۱۳۰۶ در تهران متولد شده و در دانشگاه حقوق خوانده است. نخستين کتاب او به نام سه تار شکسته در ۱۳۳۰ انتشار يافت. از ۱۳۵۰ به کشف و ابداع اوزان تازه در غزل فارسی پرداخته است. پس از انقلاب تا چند سال گزيده اشعار او اجازه چاپ نداشت و در ۱۳۶۴ با حذف تعدادی از اشعار منتشر شد.

در ۱۳۷۷ بنياد جهانی پژوهش های زنان بهبهانی را به عنوان زن سال برگزيد و در ۱۳۷۸ جايزه ليليان هيلمن و داشيل هامت از طرف سازمان نظارت برحقوق بشر به او اعطا شد و در همين سال ۱۰۳ شعر او توسط دکتر فرزانه ميلانی و دکتر کاوه صبا با عنوان فنجانی از آفتاب به زبان انگليسی و دو سال بعد ترجمه آلمانی ۱۰۲ شعر او در کتابی با عنوان آن سوی واژه ها در آلمان منتشر شد.

کتابهای جای پا، چلچراغ، مرمر، رستاخيز، خطی زسرعت و آتش، دشت ارژن، آن مرد، مرد همراهم، کاغذين جامه، يک دريچه آزادی، عاشق تر از هميشه بخوان، کولی و نامه و عشق، با قلب خود چه خريدم، ياد بعضی نفرات، يکی مثلا اين که، کليد و خنجر از آثار اوست.

غزلی از سيمين بهبهانی در باره جنگ

مردی که يک پا ندارد

شلوارتا خورده دارد مردی که يک پا ندارد
خشم است و آتش نگاهش، يعنی: تماشا ندارد
رخساره می تابم از او به چشمم نشسته
بس نوجوان است و شايد از بيست بالا ندارد

بادا که چون من مبادا چل سال رنجش پس از اين
- خود گرچه رنج است بودن " بادا مبادا " ندارد -
با پای چالاک پيما ديدی چه دشوار رفتم
تا چون او که پايی چالاک پيما ندارد؟
تق تق کنان چوبدستش روی زمين می نهد مهر
با آن که ثبت حضورش حاجت به امضا ندارد
لبخند مهرم به چشمش خاری شد و دشنه يی شد
اين خويگر با درشتی نرمی تمنا ندارد
بر چهره ی سرد و خشکش پيدا خطوط ملال است
يعنی که با کاهش تن جانی شکيبا ندارد
گويم که با مهربانی خواهم شکيبايی از او
پندش دهم مادرانه گيرم که پروا ندارد
رو می کنم سوی او باز تا گفت و گويی کنم ساز
رفته ست و خالی ست جايش مردی که يک پا ندارد...

ارديبهشت ۶۸