BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 16:53 گرينويچ - جمعه 18 مارس 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
مروری بر اتفاقات فرهنگی سال ۱۳۸۳
 

 
 
در سال ۱۳۸۳ در حوزه ادب و قلم ظاهرا اتفاق چندان مهمی رخ نداد، اما در واقع موارد سخت گيری بررس های کتاب فزونی گرفت و مميزی، اعتراض ناشران را سبب شد.

نمايشگاه کتاب

در ارديبهشت هفدهمين نمايشگاه بين المللی کتاب و يازدهمين نمايشگاه مطبوعات با حضور ۲۱۷۴ ناشر داخلی و ۱۲۰۰ ناشر خارجی لاتين و عرب از ۴۶ کشوردر فضای وسيع نمايشگاه بين المللی برگزار شد. در اين نمايشگاه ۱۳۱ هزارو ۳۶۶ عنوان کتاب داخلی و حدود ۱۱۷ هزار عنوان کتاب خارجی برای فروش عرضه شد. در نمايشگاه کتاب ۸۳ تعداد ناشران شهرستانی ۷۷ درصد نسبت به سال قبل تفزايش داشت.

بازديد کنندگان از نمايشگاه کتاب به خوبی استقبال کردند و در مجموع نزديک به دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از نمايشگاه بازديد کردند و ۲۵ ميليارد تومان کتاب فروخته شد.

خريداران کتاب های خارجی همچنان از مقدار ارزی که برای خريد کتاب به واجدان شرايط تعلق می گيرد، گله مند بودند و گفته می شد تعدادی از دست اندرکاران شرايطی فراهم می کردند که ناشران بازاری پيش از ديگران به کتاب های مرجع دسترسی بيابند.

در هفدهمين نمايشگاه بين المللی کتاب با شکايت جهانگير هدايت، برادرزاده صادق هدايت به وزارت ارشاد مبنی بر تحريف و تغيير در آثار هدايت کتاب های سگ ولگرد، زنده به گور و دو چاپ از بوف کور از نمايشگاه کتاب جمع آوری شد. اين نخستين تجديد چاپ بوف کور پس از انقلاب بود.

يک ناشر اصفهانی با توافق خانواده هدايت، بوف کور را با شمارگان بسيار بالا منتشر و در نمايشگاه کتاب عرضه کرده بود.

نمايشگاه مطبوعات

محمد خاتمی از نمايشگاه مطبوعات بازديد کرد

يازدهمين نمايشگاه مطبوعات در حالی تشکيل شد که در چهار سال گذشته بيش از ۱۰۰ نشريه توقيف يا تعطيل شده است و هنوز دادگاه بيش از نيمی از اين نشريه ها تشکيل نشده و همچنان در توقيف موقت به سر می برند و هنوز چندين روزنامه نگار عمر خود را در زندان می گذرانند.

در نمايشگاه امسال ۴۴۰ نشريه سراسری، ۴۰ روزنامه، ۳۹۱ نشريه محلی، ۲۵۰۰ نشريه دانشجويی، نزديک به ۵۰۰ نشريه درون سازمانی و ۲۰۰ نشريه فارسی زبان که در دهسال اخير در کشورهای آسيايی منتشر شده اند، حضور داشتند.

بی اعتنايی مردم به مطبوعات در يازدهمين نمايشگاه مطبوعات به خوبی خود را نشان داد. سخت گيری های حاکم بر مطبوعات و خودسانسوری حاکم بر روزنامه نگاران تاثير زيادی بر شمارگان نشريات گذاشته و فاصله گذاری که حکومت بين مباحث مطرح سياسی و اجتماعی در سطح کلان و حتی عمومی با مردم و بدنه اجتماع بوجود آورده است، نه تنها سبب جوانمرگی و روزنامه نگاری در ايران و دلسردی مردم و روزنامه نگاران شده، بلکه سبب افزايش توجه جامعه به راديوها و تلويزيون های خارجی و رواج شايعات شده است.

بحران کاغذ

بحران کاغذ سبب تعطيلی چند نشريه کوچک که به تک فروشی و کاغذ دولتی متکی بودند، شد و برخی مطبوعات غير دولتی را وادار به پايين آوردن شمارگان کرد

بحران کاغذ در اواسط تابستان ۸۳ چنان بالا گرفت که قيمت کاغذ در بازار به دو برابر رسيد و موجب اعتراض روزنامه ها و ناشران شد. پس از بحران های کمبود کاغذ در سال های ۷۴ و ۷۵ هيچگاه بحران کاغذ به اين اندازه جدی نشده بود.

در پی بروز بحران کاغذ منصور حاجی آخونديان رييس اتحاديه کاغذ و مقوای تهران اعلام کرد که سهميه کاغذ دولتی در ۳۰۰ واحد صنفی به فروش می رسد و سازمان نظارت نيز خواستار ارائه مستندات او شد.

پس از اعلام اين موضوع وزارت بازرگانی بر کنترل بازار کاغذ تاکيد کرد و البته اعلام شد که توسط جاعلان سربرگ های دولتی مقداری از سهميه های کاغذ به فروش رسيده است.

رييس اتحاديه کاغذ و مقوای تهران در مصاحبه ای با خبرنگار ايسنا خواستار رسيدگی بيشتر به اين موضوع شد.

در اين بين بر مبنای مطلب منتشر شده در نشريه ارگان معاونت امور فرهنگی، وزارت ارشاد مقداری کاغذ بين ۶۰ - ۷۰ ناشر توزيع کرد که موجب بروز نارضايتی شديد ناشران ديگر شد و اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران به اين مساله اعتراض کرد و در نهايت تعدادی از ناشران با امضای طوماری رسما به اين مساله اعتراض کردند.

بحران کاغذ سبب تعطيلی چند نشريه کوچک که به تک فروشی و کاغذ دولتی متکی بودند، شد و برخی مطبوعات غير دولتی را وادار به پايين آوردن شمارگان کرد.

احمد مسجد جامعی وزير ارشاد در جلسه هيئت دولت مشکل کمبود کاغذ را يکی معضلات حوزه مطبوعات اعلام کرد و علت کاهش عرضه کاغذ در بازار را عدم تعادل بين سرانه پيش بينی شده برای مطبوعات در کشور و اعتبار در نظر گرفته شده از سوی دولت اعلام کرد.

در اواسط آبان وزارت ارشاد توزيع کاغذ با ارز دولتی را از سر گرفت و بحران کاغذ بدون بررسی يا اعلام دلايل بروز آن، پايان يافت.

اتحاديه ناشران و کتاب فروشان برای چندمين بار اعلام کرد که اين اتحاديه حذف يارانه دولتی را بهترين و اصلی ترين راه برون رفت از مشکل کاغذ در صنعت نشر ايران می داند.

مميزی و ناشران

در اوايل آبان ماه خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا خبر داد که مدتی است در مراجعه تعدادی از ناشران به وزارت ارشاد، برگه ای بدون اسم و امضاء و بدون علامت و نام وزارت ارشاد به عنوان تعهد ناشر به آنان داده می شود و ناشران بايد برای هر کتابی يک نسخه از اين برگه را امضاء کنند.

محمد جواد مرادی نيا دبير هيئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب و مدير کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد از دادن پاسخ در اين زمينه خودداری کرد و گفت ( اين موضوع ) هيچ اتفاق تازه ای نيست و هيچ چيز جديدی به ناشران داده نشده است.

مدير اداره کتاب هم اعلام کرد فقط در مورد کتاب های " مورد دار " اين برگه تعهد به ناشر داده می شود. اين سخن مدير اداره کتاب سبب اعتراض تعداد زيادی از ناشران شد و آنها اعلام کردند که اين برگه برای تمام کتاب ها به ناشران داده می شود.

بعد معلوم شد که موارد حذف بررس ها در اين برگه ها به ناشر اعلام می شود و ناشر با امضای اين برگه متعهد حذف آن موارد از کتاب مورد نظر می شود.

تعدادی از ناشران سرشناس و دبير وقت اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران به اين کارغير حقوقی و غير قانونی وزارت ارشاد اعتراض کردند.

بعد از مدتی اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام کرد اول دی جلسه ای برای هم انديشی ناشران و کتابفروشان تهران در باره مميزی کتاب در محل تعاونی ناشران برگزار خواهد کرد.
اين جلسه بدون هيچ توضيح و اظهار نظری برگزار نشد. اما به گزارش ايسنا دلايلی مطرح شد که جای بحث دارد.

هيئت مديره اتحاديه در مورد برگزار نشدن اين جلسه توضيح قانع کننده ای ندادند و فقط گفته شد که برای جلوگيری از بروز اختلاف بين ناشران بهتر است سکوت کنند.

داوود رمضان شيرازی رييس اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران هم در مصاحبه ای با ايسنا گفت "به خاطر برخی از ناشران تندرو اين جلسه برگزار نشد و توضيح داد آن جلسه به علتی که گفتن ندارد، به تاخير افتاد."

گرچه بعدا اعلام شد که اين جلسه اصلا برگزار نخواهد شد.

شهلا لاهيجی مدير انتشارات روشنگران در مصاحبه ای گفت "اتحاديه اختياراتی را که در قانون پيش بينی شده، ندارد."

او گفت: "قرار بود در آن جلسه هم انديشی کل مشکلات نشر از کاغذ فروشی کتاب تا کتاب خواندن و کتابخانه ها مطرح شود و از همه مهمتر قرار بود ما پيشنهاد حذف کاغذ يارانه ای را بدهيم."

نمابر بهرام فياضی عضو هيئت مديره نشر قطره به ايسنا هم سوی ديگری از دلايل برگزار نشدن جلسه ناشران را روشن کرد. او در باره دلايل عدم برگزاری جلسه هم انديشی در نامه اش نوشت "... بايد از اعضای هيئت مديره اتحاديه پرسيد آيا اکثريت اعضای هيئت مديره مخالف برگزاری اين همايش بودند يا فقط يک يا دو نفر مخالفت کرده اند؟
آيا هيئت مديرهی اتحاديه نمی‌خواهد به‌صورت شفاف نظرات خود را در مورد مسائل و مشکلات ناشران در چند ماه اخير اعلام کند و نيز اعلام کند چه دلايل و مشکلاتی بر سر راه آنها وجود دارد؟ آيا اعضای هيات مديره‌ اتحاديه حاضرند جلسه‌ای فوری برای نقد و بررسی عملکرد چندساله‌ی خود برگزار کنند؛ علی‌الخصوص مسائل چند ماه اخير؟"

به گزارش ايسنا تعدادی از ناشران به طور غير رسمی از تلفن های مشکوکی که به دفتر رييس اتحاديه ناشران شده، از بروز پاره ای اختلاف ميان چند نفر از ناشران و مخالفت برخی از اعضای انجمن اسلامی ناشران سخن گفته اند. حتی گفته می شود انفجاری که در دفتر انتشارات روشنگران در اسفند ماه رخ داد، با مواضع شهلا لاهيجی مدير اين انتشاراتی در باره حذف کاغذ يارانه ای و حذف سانسور بی ارتباط نبوده است.

به هر روی اين جلسه که می توانست برای نشر ايران راهگشا باشد، برگزار نشد و چندی بعد حسن کيائيان مدير نشر چشمه و دبير اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در اعتراض به بی عملی اين اتحاديه از سمت خود استعفا داد.

و به اين ترتيب مباحث مربوط به کاغذ يارانه ای و مميزی بی گفتگو و تصميم گيری از سوی اتحاديه ناشران بايگانی شد.

برکناری دکتر پورجوادی

نصرالله پورجوادی

در ۱۳۸۳ دکتر نصرالله پورجوادی از سمت رياست مرکز نشر دانشگاهی برکنار شد. او از سوی تعدادی از افراد از جمله دکتر رضا منصوری معاون فعلی وزير علوم و فناوری که سالها در مرکز نشر معاون پورجوادی بوده، به دليل پولساز نبودن مرکز مورد انتقاد بود.

در دوران رياست دکتر پورجوادی بر اين مرکز، ۵۸ عنوان از کتاب های مرکز نشر جايزه کتاب سال را برد و از ۳۶ کتاب اين مرکز نيز تقدير شد.

اين مرکز چندين نشريه تخصصی منتشر می کرد و از آغاز هم بنا نبود که اين مرکز پولساز باشد. پولساز نبودن اين نشريه ها يکی از دلايل ناگفته دکتر پورجوادی بود.

پس از برکناری دکتر پورجوادی، دکتر فريد مر که مقيم شيراز است و در مرکز تحقيقات وزارت علوم و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و انجمن علوم زمين و زمين شناسی پست و سمت دارد، به سمت رياست مرکز نشر منصوب شد.

مر کز نشر دانشگاهی در سال ۱۳۵۹ زير نظر يک شورای عالی مرکب از سه نفر از اعضای ستاد انقلاب فرهنگی با سرپرستی دکتر نصرالله پورجوادی بنيان گذاشته شد.

جوايز ادبی و بزرگداشت ها

امسال نيز مانند چند سال گذشته جوايز ادبی در دو دسته دولتی و غير دولتی به برگزيدگان اهدا شد. طبق معمول در انتخاب کتاب سال در حوزه رمان و داستان کوتاه سکوت شد.

امسال نيز داوری و تعدد اين جوايز مورد بحث اهل قلم و نظر و مطبوعات بود.

جوايز و بزرگداشت های دولتی


جايزه ادبی پروين اعتصامی

هفدهم مرداد نخستين دوره جايزه ادبی دولتی پروين اعتصامی با حمايت رياست جمهوری، وزارت ارشاد، جهاد دانشگاهی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزارشد و منصوره شريف زاده، چيستا يثربی، فرشته ساری در حوزه داستان نويسی، نمايشنامه و شعر و رويا صدر و نرجس افشاری در حوزه پژوهش برگزيده شدند.

اول مهر در هشتمين جشنواره کتاب دفاع مقدس رمان پل معلق نوشته محمدرضا بايرامی به عنوان رمان برتر انتخاب شد.


تجليل از بزرگان فرهنگستانی

محمد خاتمی در مراسم معرفی استادان برگزيده سال در فرهنگستان

چهاردهم آذر ماه با حضور محمد خاتمی رييس جمهور و غلامعلی حداد عادل رييس پيشين فرهنگستان زبان و ادبيات فارسی و رييس فعلی مجلس از برگزيدگان فرهنگستان های ايران تجليل شد.

در اين مراسم دکتر محمد بلورچيان استاد برگزيده فرهنگستان علوم، دکتر مسلم بهادری از فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر نصرالله پورجوادی از فرهنگستان زبان و ادبيات فارسی و مرتضی مميز برگزيده فرهنگستان هنر از رييس جمهور نشان درجه يک دولتی دريافت کردند.


جايزه کتاب سال

در بهمن ماه بيست و دومين دوره کتاب سال و دوازدهمين دوره جايزه جهانی کتاب سال با حضور رييس جمهور و وزير ارشاد در تالار وحدت برگزار شد.

در اين مراسم برگزيدگان حوزه های مختلف فرهنگی معرفی شدند. در حوزه ادبيات طبق معمول چند سال گذشته در حوزه رمان و داستان کوتاه کتابی انتخاب نشد.

روی جلد کتاب نام ها و سايه ها

هوشنگ مرادی کرمانی برای کتاب نه تر نه خشک در حوزه ادبيات کودک و نوجوان، داود لطف الله برای مجموعه شعر پرنده و فال، سياوش جمادی برای کتاب سيری در جهان کافکا، عبدالله کوثری برای ترجمه کتابهای دوانکاو و داستان های ديگر، و خاطرات پس از مرگ براس کوباس و محمد سالک برای ترجمه کتاب سفر با ماشين زمان از برگزيدگان کتاب سال بودند.

اما خودداری برگزارکنندگان جايزه کتاب سال در زمينه انتخاب بهترين رمان و داستان کوتاه، امسال با انتقاد جدی مطبوعات روبرو شد. اين اعتراض ها و انتقادها زمانی جدی تر شد که داوران سرشناسی چون دکتر نصرالله پورجوادی و دکتر ضياء موحد اعلام کردند که داوران به اتفاق آرا رمان نام ها و سايه ها نوشته محمد رحيم اخوت را به عنوان بهترين رمان سال ۸۲ انتخاب و رای خود را رسما به برگزارکنندگان اعلام کرده اند.


جوايز ادبی و هنری و بزرگداشت ها غير دولتی

بيست و چهارم ارديبهشت انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نخستين جايزه قلم طلايی خود را به حسين انصاری راد نماينده مجلس ششم و رئيس کميسيون نود مجلس شورا به پاس خدمات او در دفاع از حقوق روزنامه نگاران و روزنامه های توقيف شده، اهدا کرد.


جايزه نويسندگان و منتقدان مطبوعات

نويسندگان و منتقدان مطبوعات به طور معمول شهريور هر سال کتاب های برگزيده خود را اعلام می کنند، اما امسال احمد غلامی نويسنده و روزنامه نگار و دبير پنجمين دوره اين جايزه اعلام داشت هيئت داوران اعلام کرد که به رغم ارزش های غير قابل انکار رمان ها و مجموعه داستان های سال ۸۲ ، داوران اين جايزه با اکثريت آرا و بدون هيچ اختلاف نظری نتوانستند کتابی را که با ديدگاه های آنان سازگار باشد، انتخاب کنند.


جايزه ادبی مهرگان

در بيست و ششم مهر در پنجمين دوره جايزه مهرگان ادب، رمان نام ها و سايه ها اثر محمد رحيم اخوت به عنوان بهترين رمان و کتاب هزار و يک سال نوشته شهريار مندنی پور به عنوان بهترين کتاب کودک و نوجوان برگزيده شدند.


جايزه کاوه گلستان

سيزدهم مهر نخستين دوره جايزه مطبوعاتی عکس کاوه گلستان برگزار شد و از رضا معطريان، عباس کوثری، نيوشا توکليان، مهدی قاسمی و جواد منتظری تقدير شد و اميد صالحی جايزه ويژه استعداد درخشان، مجيد سعيدی جايزه ويژه بخش گزارش تصويری و حسن سربخشيان جايزه بخش تک عکس را دريافت کردند.


جايزه هوشنگ گلشيری

بنياد گلشيری پس از درگذشت او در سال 1379 بوجود آمد

هفتم آذر ماه چهارمين دوره جايزه بنياد گلشيری با حضور جمع کثيری از اهل ادب و فرهنگ برگزار شد و در حوزه رمان کتاب رود راوی اثر ابوتراب خسروی، در حوزه رمان اول کتاب چه کسی باور می کند رستم نوشته روح انگيز شريفيان، در بخش مجموعه داستان کتاب باغ ملی نوشته کوروش اسدی و در قسمت مجموعه داستان اول داستان تک خشت اثر منيرالدين بيروتی و نهست نوشته ابراهيم دمشناس به طور مشترک به عنوان بهترين برگزيده شدند.

بنياد هوشنگ گلشيری پس از درگذشت او در ۱۳۷۹ توسط فرزانه طاهری همسر او و تعدادی از دوستارانش بوجود آمد.


جايزه يلدا

تنديس يلدا

سی ام آذرماه برگزيدگان سومين دوره جايزه ادبی يلدا طی مراسمی باحضور جمع کثيری از اهل ادب و فرهنگ معرفی شدند.

در مرحله نهايی حوزه داستان کوتاه برنده نهايی نداشت و در حوزه رمان کتاب نام ها و سايه ها جايزه و تنديس يلدا را نصيب محمد رحيم اخوت کرد.

در بخش ادبيات افغان علی پيام برای کتاب قطعه ای از بهشت و در بخش ادبيات تاجيک جانی بيک اکابر برای کتاب آهنگ دريغ برنده جايزه و تنديس شدند.

بخش نظريه های ادبی برنده نداشت. فتح الله بی نياز و جليل نوذری هم جوايز بخش مرور کتاب و نقد را به دست آوردند.

در اين مراسم از سروش حبيبی مترجم سرشناس و قديمی که سال هاست مقيم ايتالياست، تجليل شد. جايزه يلدا توسط انتشارات کاروان بنيان گذاشته شده است.


جايزه ادبی اصفهان

پنجم دی ماه جوايز ادبی اصفهان به برگزيدگان اهدا شد. داوران در حوزه داستان کوتاه کتاب سر پيچی از پيچ های هزار چم نوشته محمد بکايی، در حوزه رمان کتاب سنج و صنوبر نوشته مهناز کريمی به عنوان بهترين مجموعه داستان و رمان سال ۸۲ برگزيده شدند.

در مراسم نهايی جايزه اصفهان از نشر قصه برای تلاش برای معرفی ادبيات داستانی و از مهدی آذر يزدی نويسنده داستان های کودکان تقرير به عمل آمد.


جايزه شعر بيژن جلالی

بيست و چهارم دی ماه در پنجمين سلگرد درگذشت بيژن جلالی شاعر شعرهای سپيد، جايزه سومين دوره جايزه شعر بيژن جلالی به پاس عمری فعاليت در زمينه شعر، نقد و شناساندن شعر معاصر ايران به سيمين بهبهانی اهدا شد.

جلالی ۱۳۰۶ در تهران متولد شد و در دی ۱۳۷۸ به دليل سکته مغزی درگذشت. او خواهرزاده صادق هدايت بود.


جايزه شعر امروز ايران

بيست و هشتم دی ماه در چهارمين دوره جايزه شعر امروز که مجله فرهنگی کارنامه آن را برگزار می کند هيئت داوران از ميان ۱۲۳ مجموعه شعر منتشر شده در سال ۸۲ مجموعه های رامش از شهين خسروی نژاد، شعبده باز از حسين مزاجی و کنار جاده بنفش کودکی ام را ديدم از شهاب مقربين را به عنوان آثار برتر برگزيدند و از محمد حقوقی منتقد و شاعر به پاس عمری تلاش در عرصه شعر و نقد شعر تجليل شد.


جايزه ادبی صادق هدايت


هشتم اسفند ماه سومين دوره جايزه ادبی هدايت برگزار شد. در اين مراسم امير تاج الدين رياضی برای داستان کوتاه عبور و مرور برنده تنديس صادق هدايت شد و حسن سلمانی برای داستان بنی آدم، افسانه نوری برای داستان کوتاه چند صفحه داستان بی ضرر و بانوی افغان حميرا قادری برای داستان باز باران اگر می باريد لوح تقديردريافت کردند.

دومين همايش ملی ايران شناسی

برگزار کننده اين همايش، بنياد ايران شناسی ايران بود

از مهم ترين اتفاقات فرهنگی سال ۸۳ يکی هم برگزاری دومين همايش ملی ايران شناسی از سی ام آذر تا سوم دی ماه با حضور جمعی از ايران شناسان ايرانی و خارجی، اساتيد دانشگاه ها و پژوهشگران از سوی بنياد ايران شناسی ايران در کاخ سعدآباد بود.

در اين همايش علاوه بر سرشناس ترين اساتيد و پژوهشگران ايرانی، ايران شناسانی از کشورهای هند، روسيه، پاکستان، ترکيه، تاجيکستان، آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، چين و ژاپن شرکت داشتند.

بنياد ايران شناسی در ۱۳۷۶ با هدف دستيابی همه جانبه علمی و فنی به مظاهر پرشمار فرهنگ و تمدن ايران، گسترش مرزهای آگاهی در قلمرو شناخت ايران و ... به مديريت دکتر حسن حبيبی تشکيل شد.

درگذشتگان

کيومرث صابری

دوازدهم ارديبهشت کيومرث صابری فومنی که بين خاص و عام به گل آقا شهرت داشت پس از يک بيماری سخت درگذشت.

صابری روزنامه نگار و طنز نويس از پيشکسوتان طنز مطبوعاتی بود. او پس از انقلاب با ستون دو کلمه حرف حساب در روزنامه اطلاعات، طنز سياسی پس از انقلاب را بنيان گذاشت و در اوايل دهه هفتاد با انتشار مجله گل آقا محبوب تر شد.

او که از دوستان و نزديکان رده های بالای سياسی کشور بود، دو سال قبل به طور ناگهانی هفته نام موفق و پرفروش گل آقا را تعطيل کرد و هرگز در مورد دلايل آن که گفته می شد نوعی اعتراض به سانسور حاکم بر مطبوعات است، سخن نگفت.


حسين منزوی

شانزدهم ارديبهشت حسين منزوی غزلسرای معاصر به علت عارضه قلبی و بيماری ريوی درگذشت. او متولد اول مهر ۱۳۲۵ در زنجان بود.

منزوی از اواسط دهه چهل به سرايش شعر پرداخت. از او در دوران سی و چند ساله آفرينش ادبی کتابهای حنجره زخمی غزل، کهربا و کافور، با سياوش از آبش، از ترمه و تغزل، با عشق در حوالی فاجعه، از شکر تا شوکران، از خاموشی و فراموشی و ترجمه حيدربابای شهريار به فارسی منتشر شده است.


تيمور ترنج

شانزدهم خرداد تيمور ترنج شاعر بوشهری شاعر کتاب های صدای مردم ژرفا و تو چقدر شبيه شعرهای من گريه می کنی پس از يک بيماری طولانی درگذشت.


بهمن طوسی

۱۲ شهريور بهمن طوسی خوشنويس، شاعر، نويسنده و روزنامه نگار که از روزنامه نگاران قديمی ايران بود، چشم از جهان فروبست.


غلامحسين غريب

بيست و پنجم آذرماه استاد غلامحسين غريب شاعر، نويسنده و موسيقيدان نامی ايران در ۸۱ سالگی بر اثر ايست قلبی درگذشت.

او از ياران نزديک نيما يوشيج، مرتضی حنانه و سهراب سپهری و يکی از بانيان انجمن خروس جنگی ( در زمان خود علمی ترين و مدرن ترين کانون ادبيات ايران ) و کنسرواتور ايران بود. او بيش از دو دهه رياست کنسرواتوار ايران را بر عهده داشت. نخستين کتاب او در زمينه ادبيات پيشروی ايران به نام ساربان در سال ۱۳۲۷ با ويرايش نيما يوشيج منتشر شد.


نازنين نظام شهيدی

نازنين نظام شهيدی 1383 -1333 (عکس برگرفته از سايت مسعود سهيلی)

بيست و هشتم دی ماه ساعاتی پس از مراسم اهدای جوايز کارنامه نازنين نظام شهيدی شاعر که يکی از داوران اين جايزه بود و بيانيه هيئت داوران را در اين مراسم قرائت کرد، سکته مغزی کرد، اما پيش از آنکه سکته جان او را بگيرد، به دليل گرفتگی مجراهای تنفسی درگذشت.

نظام شهيدی يکی از مطرح ترين شاعران پس از انقلاب ايران بود. او در اول اسفند ۱۳۳۳ در مشهد متولد شد. در دهه شصت فعاليت فرهنگی خود را آغاز کرد. از او سه مجموعه شعر به نام های ماه را دوباره روشن کن، بر سه شنبه برف می بارد و اما من معاصر بادها هستم در زمان حياتش منتشر شده است.


 
 
روزنامه های ايرانمطبوعات ايران
آنچه در سال ۸۳ بر مطبوعات گذشت
 
 
روی جلد کتابزنان
ادبيات زنان مهاجر ايرانی؛ به دنبال حلقه مفقوده عشق
 
 
نصرالله پورجوادیادبيات فارسی
افلاطون فارسی زبان و وظيفه فرهنگستان - گفتاری از نصرالله پورجوادی
 
 
.مطبوعات ايران
سايه سرد کاغذ بر روزنامه نگاری حرفه ای
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران