BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 16:16 گرينويچ - دوشنبه 18 آوريل 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
مروری بر آثار ۹ نقاش برجسته ايران (2) : پری يوش گنجی
 

 
 
پری يوش گنجی
پری يوش گنجی
دومين برنامه از مجموعه نمايشگاه هايی که انجمن هنرمندان نقاش برای مروری برآثار ۹ هنرمند برجسته نقاش معاصر ترتيب داده است، مروری برآثار پری يوش گنجی است که در گالری الهه جريان دارد.

در اين نمايشگاه آثاری از نه دوره نقاشی او از ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۲ به نمايش گذاشته شده است.
در اين آثار شاهد گذر او از فوتوريسم به دوران اول آبستره، به اکسپرسيونيسم، تاثير از نقاشی ژاپنی ( نقاشی سوميه يا نقاشی ذن )، بازگشت به آبستره، مينی ماليسم و دوره اخير که به قول منتقدی دوران گذر از مينی ماليسم است.

در مرور نقاشی های پری يوش گنجی با پرتره، منظره، طبيعت بی جان، درخت، گل، زن، انسان بدون چهره، پنجره، آبستره، آب مرکب، آبی و قرمز روبرو می شويم.

در بروشور نمايشگاه آمده است: " پری يوش گنجی در طول زندگی حرفه ای خود دوره های گوناگونی را پشت سر گذاشته است. با هنرهای بصری و انديشگی شرق و غرب به خوبی آشناست و عناصر هنرهای بصری ايرانی، در کارش حضور دارد. ضمن اينکه به جهانی بودن هنر عميقا اعتقاد دارد، گستره آثارش گواهی می دهد که شهروند تمامی سياره است. شهروندی که همواره از زاويه يک هنرمند ايرانی به جهان می نگرد و فرزند خلف اين جغرافياست."

در سالهای آغازين جنگ پری يوش گنجی زندگی در ايران را به زندگی در غربت ترجيح داد و پس از سال ها اقامت در اروپا به ايران بازگشت.

از مجموعه زنان بی چهره

تک چهره های فوتوريستی به ياد ماندنی اش را بين سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ نقاشی کرده است. دوره ای که به قول خودش انسان مهم بود، وجود داشت و ديده می شد. از شاخص ترين پرتره های اين دوره تابلوی زيبايی از احمد شاملو، شاعر ايرانی است.

در تک چهره هايش، به ويژه در تک چهره های بزرگان علم و ادب و فرهنگ، با چهره هايی وجود دارد که خنديدن را ديری است از ياد برده اند.

گنجی از ۶۷ تا ۶۸ به آبستره روی می آورد، اما اين دوران چندان نمی پايد. او می گويد: " از بی مهری که به زنان می شد، به شدت برآشفته بودم. انگار قرار بود زنان از عرصه زندگی حذف شوند. اين برآشفتگی با زنان بی چهره خودش را نشان داد."

تک چهره های زنان در اين دوره بی صورت است، گويی آنان در فشار توفان چهره خود را گم کرده اند.

دوره سوم کاری پری يوش از ۶۸ تا ۷۱ به نقاشی کردن زنان بی چهره گذشت. او در اين دوره به اکسپرسيونيسم روی کرد و دوره چهارم را هم با اين سبک ادامه داد. اين دوره از ۷۲ تا ۷۵ طول کشيد و حاصلش ده ها تابلو از زنان قهر کرده است.

گنجی سال ۷۵ را با کشيدن پنجره های مينی ماليستی آغاز کرد، اما از اين سال تا سال ۸۰ او دوره های مختلفی را تقريبا به طور همزمان گذراند.

دوره ششم يا دوره معروف به آبی ها از ۷۸ تا ۸۰ دورانی است که گنجی دوباره به آبستره روی می کند. اين بار چنان آرامشی از تابلوهای او جاری است که بيننده را ولو برای دقايقی در خود حل می کند. در دوره آبی ها با شعر بصری روبرو هستيم.

او که سالها در باره نقاشی ژاپنی تحقيق کرده است از سال ۷۵ تا ۷۹ متاثر از مکتب سوميه يا ذن به نقاشی به با آب مرکب ادامه می دهد. گنجی با درک عميق نگاه ذنيست ها به پديده ها و هستی، تابلوهای بسيار زيبايی خلق می کند و يکی از همين تابلوهاست که به گنجينه موزه هنرهای معاصر راه می يابد.

دوره هشتم دوره پنجره های آبستره قرمز است، پنجره ها و گلهايی که گويی آتش گرفته اند. دورانی که از سال ۸۰ آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

پری يوش از سال ۸۲ به طبيعت بی جان روی کرده است. پنجره های قرمز او در اين دوره که دوران نهم کاری اوست، نشان از غيبت انسان دارند.

او می گويد: " فقط کافی است چند دقيقه به اخبار گوش کنيد. در اکثر خبرها از حذف و نابودی ده ها و صدها انسان سخن می گويند. اين همه حذف و درد نشان دهنده غيبت انسان است. فکر می کنم اين پنجره ها بازتاب جهانی است که نمی خواهد انسان ها را ببيند."


در پنجره ها با ترکيب سرخ و سياه مواجهيم. سياه بازتاب سياهی هايی است که ما را محاصره کرده و قرمز بازتاب قرمزهای سياسی، نظامی و اقتصادی حاکم برجهان است.

گنجی می گويد که نقاشی برايش کاری بسيار خصوصی و احساسی است که به او امکان می دهد بداهه نگاری خود را حفظ کند.

او خود را وامدار مکتب داران بزرگی چون براگل، سزان و ماتيس می داند. با همه آشناست و از همه تاثير پذيرفته، اما تحت تاثير هيچکس نيست. گنجی خود را مسافری هميشه در راه می داند.

پری يوش گنجی درسال ۱۳۲۴ در تبريز متولد شده است. اخيرا بنياد فرهنگی ژاپن گنجی را به عنوان نماينده خود در ايران برگزيده است.

پری يوش گنجی در يک نگاه

تحصيلات

ديپلم نقاشی از هنرستان هنرهای زيبای دختران تهران ۱۳۴۵
نقاشی، دانشکده هنر سنت مارتين لندن ۱۹۶۸
نقاشی، دانشکده هنر سر جان کاس لندن ۱۹۶۹
ليسانس هنر و طراحی دانشکده هنر چلسی ۱۹۷۴
نقاشی، دانشکده هنرهای زيبا، بوزار پاريس ۱۹۷۶

تدريس

دانشگاه الزهرا
دانشگاه هنر
دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز ميراث فرهنگی

تحقيق

کاشی های دوره صفويه در اصفهان، انگلستان ۱۹۷۴
تاثير نقش های ساسانی بر طرح های کيمونو از طريق جاده ابريشم ۱۹۹۶ ( بورس تحقيقات تطبيقی هنر يونسکو )

هيئت داوری

پنجمين نمايشگاه نقاشی عمان ۱۹۹۹
چشم انداز ۷۹- طراحی امروز ايران، موزه هنرهای معاصر تهران ۱۳۸۰
دبير نمايشگاه هنر مفهومی ژاپن - آفتاب تابان - موزه هنرهای معاصر تهران ۱۳۸۳

کتاب

چراغ رنگ، مجموعه نقاشی موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر ۱۳۸۲

نمايشگاه

چندين نمايشگاه انفرادی در ايران
نمايشگاه در ژاپن، آلمان، آمريکا، عربستان، کويت، فرانسه،‌ ازبکستان و کشورهای آسيای ميانه

 
 
66آلبوم
گزيده ای از آثار پری يوش گنجی- مجموعه يک
 
 
66آلبوم
گزيده ای از آثار پری يوش گنجی- مجموعه دو
 
 
66آلبوم
گزيده ای از آثار پری يوش گنجی- مجموعه سه
 
 
66نمايشگاه
پنجره ها و رزهای پری يوش گنجی در خانه هنرمندان
 
 
66نمايشگاه
مروری بر آثار ۹ نقاش برجسته ايران (1) : علی اکبر صادقی
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران