BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 15:24 گرينويچ - پنج شنبه 21 آوريل 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
سه مجموعه شعر از سه شاعر هراتی
 

 
 
انجمن ادبی هرات، سه مجموعه شعر از سه شاعر اين شهر را همزمان منتشر کرده است. مجموعه های منتشر شده، از سيد ضيا الحق سخا، نادیا انجمن و ظاهر رستمی است.

محور عمودی خيال در مجموعه غزلی در باد

سيد ضيا الحق سخا

غزلی در باد، نام گزيده ای از شعرهای سالهای پسين سيد ضيا الحق سخا است. آقای سخا از شاعران شناخته شده شهر هرات است.

از اين شاعر، دو مجموعه ديگر به نامهای بی صدايی صدای درياهاست و سورنامه ای در سوگ، در سالهای گذشته از سوی انجمن ادبی هرات منتشر شده است.

هرچند که بيشترين برگهای مجموعه غزلی در باد، همانگونه که از نامش پيداست، به شعرهايی در قالب غزل اختصاص يافته است، اما در کنار آن شماری از شعرهای نيمايی شاعر نيز به چشم می خورد.

آقای سخا علت تعلق خاطر خود به قالب غزل را اينگونه بيان می کند: "اولاً من خود را در قالب غزل راحت تر احساس می کنم و ديگر اينکه پيشينه مطالعاتی من در غزل، در اختيار کردن اين قالب موثر بوده است."

غزلی در باد، مجموعه ای از دردسروده های شاعر با بار عاطفی – اجتماعی نيرومند است.

بسامد بالای واژگانی نظير "فاجعه، شب، پاييز" و تشخص يافتن اين واژگان در کلام شاعر، فضای مجموعه غزلی در باد، را يک سره غم اندود کرده است.

شايد اين مسئله را، تاريخهايی که در پايان شعرها ديده می شود، توجيه پذير کند؛ تاريخ بيشتر شعرهای راه يافته در اين مجموعه، به سالهايی اختصاص دارد که در افغانستان به "سالهای دود و باروت" شهرت يافته است.

سخا، شاعری است که غزل را به شيوه نو می سرايد، يعنی به جريانی تعلق دارد که در شعر فارسی دری، بعد از نيما يوشيج و شعر نو، به قالب غزل ادامه حيات بخشيد.

سيمين بهبهانی، از نامدارترين اين شاعران در زبان فارسی است.

از ويژگيهای سبکی اين نوع غزل، توجه به "محور عمودی خيال" است؛ چيزی که در غزل کهن ديده نمی شود.

گل دودی و هويت زنانگی شاعر

ناديا انجمن

دومين مجموعه شعر منتشر شده از سوی انجمن ادبی هرات، گل دودی سروده ناديا انجمن مجيد نيا است.

خانم انجمن درحال حاضر، دانشجوی دانشکده زبان و ادبيات دری در دانشگاه هرات است.

از مختصات عمده مجموعه گل دودی، می توان به احساس زنانه شعر اشاره کرد؛ حتی اگر امضای شاعر از پايان شعرها برداشته شود، نوع استفاده از واژگان، زاويه نگاه به جهان پيرامون و ارايه تصاوير، افشا کننده هويت زنانه شاعر است.

بن مايه و موضوع بيشتر شعرهای مجموعه گل دودی را، دغدغه ها و دلمشغولی های يک زن شکل می دهد.

هويت زنانه در کلام، با کارهای فروغ فرخزاد در ايران، وارد حوزه شعر فارسی دری شد.

شعرهای صميمی در مجموعه آبادتر از ويرانی

ظاهر رستمی

سومين مجموعه به نام آبادتر از ويرانی، سروده ظاهر رستمی است. رستمی شاعری است غزلسرا، با همان ويژگی ها و ساختار غزل سنتی.

او خود در اين باره می گويد:" من از سال 1350 خورشيدی به شعر روی آورده ام، اگر به پيشينه اين دلبستگی اشاره کنم، در آغاز به موسيقی علاقه داشتم، اما چون در آن عرصه کاری از پيش نبردم، به عرصه شعر روی آوردم. کمتر از صد شعرم که در سالهای اول شاعری سروده ام، در مجموعه آبادتر از ويرانی چاپ شده است".

غزلهای مجموعه آبادتر از ويرانی، هرچند با افتهايی در بافت زبان و تصوير مواجه است، اما تلاش شاعر برای ارايه مضامين اجتماعی، اين کاستی ها را کمرنگ می کند.


انجمن ادبی هرات

انجمن ادبی هرات در سال 1309 خورشيدی آغاز به کار کرده است.

اين انجمن، شمار زيادی از شاعران پير و جوان را گردهم آورده است که در گردهمايی های هفتگی ادبی، به شعرخوانی و طبع آزمايی می پردازند.

کانون ادبی جوانان، ادبيات کودک و نوجوان، نقد- ترجمه – پژوهش، شعر و داستان، از بخشهای انجمن ادبی هرات است.

اين انجمن، دو نشريه به نامهای اورنگ هشتم و کودک، به صورت ماهنامه منتشر می کند.

انجمن ادبی هرات، در سه سال گذشته، فعاليتهای خود را، به ويژه در انتشار مجموعه های شعر و داستان، گسترش داده است.

 
 
66غزلی در باد
شعری از سيد ضياء الحق سخا
 
 
66فرياد بی آوا
شعری از ناديا انجمن
 
 
66مشام باغ
شعری از ظاهر رستمی
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران