BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 17:37 گرينويچ - چهارشنبه 15 ژوئن 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
فهرست اتهامات وارده به مايکل جکسون
 
فهرست کامل اتهاماتی که مايکل جکسون در جريان اين محاکمه با آنها روبرو بود در زير می آيد. اين اتهامات بر محور آزار جنسی يک پسربچه 13 ساله به نام گوين آرويزو دور می زد.

اتهام اول: توطئه برای ارتکاب کودک ربايی، تظاهر به حبس و اخاذی در فاصله اول فوريه تا 31 مارس 2003. بی گناه.

اتهام دوم: عمل کريه جنسی به روی يک کودک در فاصله 20 فوريه تا 12 مارس 2003: بی گناه.

اتهام سوم: عمل کريه جنسی به روی يک کودک در فاصله 20 فوريه تا 12 مارس 2003: بی گناه.

اتهام چهارم: عمل کريه جنسی به روی يک کودک در فاصله 20 فوريه تا 12 مارس 2003: بی گناه.

اتهام پنجم: عمل کريه جنسی به روی يک کودک در فاصله 20 فوريه تا 12 مارس 2003: بی گناه.

اتهام ششم: تلاش برای ارتکاب عمل کريه جنسی بر يک کودک در فاصله 20 فوريه تا 12 مارس 2003. بی گناه.

اتهام هفتم: دادن يک عنصر سکرآور برای کمک به ارتکاب جرم (آزار جنسی کودک) در فاصله 20 فوريه تا 12 مارس 2003. بی گناه.

اتهام هشتم: دادن يک عنصر سکرآور برای کمک به ارتکاب جرم (آزار جنسی کودک) در فاصله 20 فوريه تا 12 مارس 2003. بی گناه.

اتهام نهم: دادن يک عنصر سکرآور برای کمک به ارتکاب يک جرم (آزار جنسی کودک) در فاصله 20 فوريه تا 12 مارس 2003. بی گناه.

اتهام دهم: دادن يک عنصر سکرآور برای کمک به ارتکاب يک جرم (آزار جنسی کودک) در فاصله 20 فوريه تا 12 مارس 2003. بی گناه.

  • به اعضای هيات منصفه اجازه داده شده بود در صورتی که احساس می کنند قادر نيستند در مورد گناهکار شناختن متهم به توافق برسند يکی از اتهامات را حذف کنند.

قاضی رادنی ملويل به اعضای هيات منصفه گفته بود می توانند مايکل جکسون را در زمينه دادن الکل به گوين آرويزو گناهکار بشناسند اما او را از اتهام آزار جنسی تبرئه کنند، که اتهامی بسيار سبک تر بود و در آن صورت متهم با حداکثر يک سال زندان روبرو می شد.

با اين حال هيات منصفه آقای جکسون را از کليه ده مورد اتهام تبرئه کرد.

 
 
66نظر دهيد:
افراد مشهور پس از رسوايی چه سرنوشتی دارند؟
 
 
66پز میلیاردر، جیب میلیونر
سلطان سابق پاپ چگونه می تواند حرفه و روان شکننده اش را احیا کند؟
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران