BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 15:11 گرينويچ - پنج شنبه 14 ژوئيه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
مروری بر آثار ۹ نقاش برجسته معاصر(7): يعقوب عمامه پيچ
 

 
 
يعقوب عمامه پيچ
عمامه پيچ: جوانتر که بودم نقاشی پناهم بود. حالا جزيی از زندگيم است و هميشه نسبت به آن حالت تشنگی دارم
از مجموعه برنامه های مروری بر آثار ۹ نقاش معاصر که به ابتکار انجمن نقاشان در گالری های تهران برگزارشد، مروری بر آثار يعقوب عمامه پيچ در گالری دی برگزار گرديد.

در اين نمايشگاه ۸۴ اثر از آثار سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۳ اين هنرمند به نمايش گذاشته شد.

عمامه پيچ در دوران هنرستان و دانشگاه به رئاليسم قرن هجدهمی گرايش داشت و مهارت تحسين برانگيز او در طراحی و درک فيگوراتيو يادگاری از آن دوران است.

گرچه عمامه پيچ می گويد کنار گذاشتن اين مهارت بسيار مشکل است و هنرمندی که نتواند خود را از تسلط اين مهارت برهاند، مانند کسی است که فقط يک لهجه را در ميان هزاران لهجه دنيا می شناسد.

عمامه پيچ پس از گذر از رئاليسم قرن هجدهم به کوبيسم روی آورد، بعد گرايش های اکسپرسيونيستی در نقاشی هايش پديدار شد. يک دوره نسبتا طولانی در حال و هوای آبستره اکسپرسيونيستی همراه با ساده کردن های هندسی کار کرد.

عمامه پيچ در باره اين دوران از کارش می گويد: " احتمالا به دليل اينکه قبلا طراحی فيگوراتيو کار می کردم، خواسته ام دوباره مهارت های قديم را بکار بگيرم و اين باعث شد که بيان اکسپرسيو در کارم جاری شود."

در اين دوران در نقاشی های عمامه پيچ رنگ کم و در زمينه های تيره و روشن و خاکستری ها ديده می شود. به گفته خودش " رنگ به صورت منزوی ولی با بيانی واحد عمل می کرد.

در نقاشی های اين دوره رنگ ها کاملا شخصی شده و حرکت دارد. مجموعه جويبارها و درخت ها از آثار اين دوره است که در آن جويبارها و درخت ها به خلاصه ترين و گاه حتی انتزاعی ترين شکل خود می رسند. طيف های مختلف رنگ خاکستری با آبی درخشان آب ها زيبا و نرم در کنار هم می نشينند و به آرامی چشم دل را می نوازند.

در تعدادی از آثار اين دوره فضای نقاشی آشکارا به دوقسمت تقسيم می شود. به قول عمامه پيچ "انگار تابلوها دو نگاه به يک موضوع را نشان می دهند."

عمامه پيچ سپس به موضوع های اساطير و به ويژه به شاهنامه پرداخت و تابلوی مرگ رستم حاصل اين دوره است.

از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ را به تلفيق سبک ها گذراند. او اين دوران را زمينه ساز دورانی که به گفته خودش آثارش " فراسبکی " است، می داند.

از سال ۷۲ به بعد عمامه پيچ به مطالعه معيارها و سبک های جديد می پردازد. اتود زياد می زند، کولاژ کار می کند و عکاسی.

عکاسی سبب گرايش به طبيعت در آثار او می شود. کار روی زمين را تجربه می کند. در کوير آينه می کارد. او در اين دوران خود را در کار آزاد می گذارد و اين آزادی عمل در فراسبکی عمل کردن و خصلت بازی بکار دادن و رها شدن از قيد و بندهای سبکی و قراردادهای از پيش تعيين شده، متجلی می شود.

بيان های مختلف فرم در کارهای اين دوره او کاملا ديده می شود. کولاژهای اين دوره زمينه ساز کارهای متاخر او می شود.

در سال های اخير نقاشی های عاميانه کتاب های خطی قديمی دستمايه کولاژهای جديد او شده اند. او زيبايی نقاشی های عاميانه کتاب های خطی را جدا از زيبايی شناسی رنسانسی ارزيابی می کند.

در کنار اين کولاژها طراحی های جديد عمامه پيچ حال و هوايی ديگر و گاه متاثر از نقاشی های عاميانه دارد. در اکثر اين طرح ها، کله های بدون چشم و دهان در بافت های مختلف ديده می شوند که شايد نمادی از انسان های دور و برمان باشد. اين طراحی ها سياه و سفيد با گرايش به رنگ قهوه ای است که آنها را کهنه و قديمی می نماياند.

عمامه پيچ می گويد: "جوانتر که بودم نقاشی پناهم بود. حالا جزيی از زندگيم است و هميشه نسبت به آن حالت تشنگی دارم."

بيشتر وقت او به تدريس نقاشی می گذرد و به گفته خودش به همين دليل هميشه "ولع" نقاشی دارد.

 
 
66آلبوم
گزيده ای از آثار يعقوب عمامه پيچ - مجموعه جويبار و درخت
 
 
66آلبوم
گزيده ای از آثار يعقوب عمامه پيچ - کله های بی چشم و دهان
 
 
66آلبوم
گزيده ای از آثار يعقوب عمامه پيچ - آبستره و آبرنگ
 
 
66آلبوم
گزيده ای از آثار يعقوب عمامه پيچ - منظره و پرتره
 
 
66آلبوم
گزيده ای از آثار يعقوب عمامه پيچ - اساطير و کولاژها
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران