http://www.bbcpersian.com

14:33 گرينويچ - پنج شنبه 14 ژوئيه 2005

زندگينامه و فعاليتهای هنری يعقوب عمامه پيچ


يعقوب عمامه پيچ دوم مهر ۱۳۲۵ در تبريز متولد شده است. او در سال ۱۳۴۸ از هنرستان ميرک تبريز ديپلم گرفت و در ۱۳۵۶ از دانشکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران در رشته نقاشی فارغ التحصيل شد. از ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ به تحصيل در دانشگاه بوزار پاريس پرداخت که ناتمام ماند.

فعاليت های آموزشی

تدريس نقاشی و طراحی و مبانی هنرهای تجسمی به طور رسمی ۲۷ سال
تدريس در دانشکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹
تدريس در دانشکده صدا و سيما از سال ۱۳۶۴ تاکنون
تدريس در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد از ۱۳۶۷ تاکنون
تدريس در هنرستان هنرهای زيبای تبريز
تدريس در هنرستان هنرهای زيبای تهران

مقالات و مصاحبه ها

مقاله در باره نمايشگاه آرمان هنرمند آلمانی در موزه هنرهای معاصر، روزنامه ياس نو
مقاله علت عدم رابطه مردم با هنرهای تجسمی، ويژه نامه گردون
نظر و گزارش نقد گونه در باره بينال نقاشی در موزه هنرهای معاصر تهران، گزارش انجمن هنرمندان نقاش ايران
گفتگو در باره نمايشگاه نقاشی هنرمند در گالری گلستان، ۱۳۸۱ ، هفته نامه تنديس
مصاحبه در باره آثار و توليد آثار هنری و آموزش هنر در دانشگاه ها، ۱۳۸۳، ماهنامه هفت

فعاليت های ديگر و جوايز

يکسال و نيم تلاش برای راه اندازی انجمن نقاشان
عضويت در انجمن هنرمندان نقاش ايران
عضو هيئت پنج نفره انتخاب نخستين بينال طراحی معاصر ايران، موزه هنرهای معاصر، ۱۳۷۸
اخذ ديپلم و لوح افتخار نقاش معاصر آذربايجان شرقی، فرهنگسرای بهمن، ۱۳۸۰
داوری بينال نقاشی اصفهان، ۱۳۸۳

نمايشگاه های انفرادی

۱. نمايشگاه پرتره، هنرستان ميرک تبريز، ۱۳۵۳
۲. نمايشگاه پرتره، بوشهر، ۱۳۵۴
۳. نمايشگاه نقاشی، فرايند تحول آثار، نشر نقره، ۱۳۶۶
۴. نمايشگاه مجموعه آثار، گالری پافر، ۱۳۶۷
۵. نمايشگاه نقاشی با گرايش اساطيری، گالری گلستان، ۱۳۶۷
۶. نمايشگاه نقاشی با گرايش اساطيری، گالری گلستان، ۱۳۷۰
۷. نمايشگاه نقاشی، تجربه های آزاد، گالری گلستان، ۱۳۷۲
۸. نمايشگاه نقاشی، درختان من، تجربه های جديد ساختاری، گالری گلستان، ۱۳۸۱
۹. نمايشگاه طراحی همراه با حسن واحدی، نگارخانه طراحان آزاد، ۱۳۸۱
۱۰. نمايشگاه نقاشی، گالری لاله، ۱۳۸۳

نمايشگاه های گروهی

۱. نمايشگاه گروهی طراحی، گالری سيحون، ۱۳۵۱
۲. نمايشگاه گروهی طراحی، دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران، ۱۳۵۲
۳. نمايشگاه گروهی طراحی، دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران، ۱۳۵۸
۴. نمايشگاه گروهی، منظره، فرهنگسرای نياوران، ۱۳۶۵
۵. نمايشگاه گروهی، بزرگداشت فردوسی، گالری افرند، ۱۳۶۸
۶. نمايشگاه گروهی، پرتره، موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۶۸
۷. نمايشگاه نقاشی، گالری نوين اصفهان، ۱۳۷۰
۸. نخستين بينال نقاشی، موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۷۰
۹. نمايشگاه گروهی، اصفهان، ۱۳۷۱
۱۰. نمايشگاه گروهی، گالری هفت ثمر تهران، ۱۳۷۲
۱۱. نمايشگاه گروهی نقاشی از طرف موزه هنرهای معاصر تهران در پاريس، فرانسه، ۱۳۷۵
۱۲. نمايشگاه گروهی، گالری گلستان، ۱۳۷۶
۱۳. نخستين بينال طراحی معاصر ايران، موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۷۸
۱۴. نمايشگاه طراحی معاصر ايران، گالری برگ، ۱۳۷۷
۱۵. نمايشگاه طراحی معاصر ايران، گالری افرند، ۱۳۷۷
۱۶. نمايشگاه گروهی نقاشی، قرقيزستان، ۱۳۷۹
۱۷. نمايشگاه گروهی نقاشی، قزاقستان، ۱۳۷۹
۱۸. نمايشگاه گروهی نقاشی، ترکمنستان، ۱۳۷۹
۱۹. نمايشگاه گروهی نقاشی، کويت، ۱۳۸۰
۲۰. نمايشگاه گروهی نقاشی، فرانسه، ۱۳۸۱
۲۱. نمايشگاه گروهی نقاشی، تجربه های نو، انجمن هنرمندان نقاش، نگارخانه هنرمندان، ۱۳۸۱
۲۲. نمايشگاه گروهی نقاشی، جهان اسلام، موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۸۱
۲۳. نمايشگاه گروهی نقاشی اعضای انجمن هنرمندان نقاش ايران، کانادا، ۱۳۸۲
۲۴. بينال نقاشی، موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۸۲
۲۵. نمايشگاه گروهی برای ياری به آسيب ديدگان زلزله بم، ۱۳۸۲
۲۶. نمايشگاه گروهی به نفع کودکان بی سرپرست، سنندج، ۱۳۸۲
۲۷. ششمين بينال نقاشی معاصر، موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۸۳
۲۸. نخستين نمايشگاه آرت اکسپو، تهران، تالار وحدت، ۱۳۸۳
۲۹. نمايشگاه گروهی نقاشی جهان اسلام، ۱۳۸۳