http://www.bbcpersian.com

12:28 گرينويچ - يکشنبه 14 مه 2006

سيد ابوالحسن مختاباد

پايان نوزدهمين دوره نمايشگاه بين المللی کتاب تهران

در مراسم اختتاميه نمايشگاه امسال ناشران برگزيده سال و نيز ناشرانی که در نمايشگاه فعاليت خوبی داشتند، معرفی شدند.

معرفی برگزيدگان پيش از اين در مراسم افتتاحيه انجام می شد و مراسم اختتاميه به معرفی ناشران برتر و فعال نمايشگاه اختصاص می يافت، اما دست اندرکاران نمايشگاه کتاب و وزارت ارشاد ترجيح دادند ناشران برگزيده و فعال را به صورت يک جا در مراسم اختتاميه معرفی کنند.

در معرفی ناشران برگزيده بخش خصوصی کودک و نوجوان، انتشارات "قديانی" و در بخش ناشران دولتی انتشارات "کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان" و انتشارات "مدرسه" به صورت مشترک به عنوان ناشر برتر سال معرفی شدند.

در حوزه بزرگسال، بخش ناشران خصوصی تهران، انتشارات "عابر"، و در بخش ناشران خصوصی شهرستان، انتشارات "مدرسه امام علی(ع) قم" و در بخش ناشران دولتی، انتشارات "بوستان کتاب"، به عنوان ناشر برتر معرفی شدند.

ناشران فعال نماشگاه نيز به ترتيب زير معرفی شدند: در بخش داخلی انتشارات نويد شيراز، افق تهران و موسسه جغرافيای کارتوگرافی گيتاشناسی و در بخش خارجی انتشارات جان وايلی و دارالهادی ناشر برگزيده معرفی شدند.

در بخش نشر الکترونيک نيز انتشارات بهکامان رسانه گويا به عنوان ناشر برتر معرفی شد.

استقبال گسترده مردم

نوزدهمين نمايشگاه بين المللی کتاب تهران اگرچه همانند دوره های گذشته با استقبال گسترده شهروندان ايرانی از اقصی نقاط ايران روبرو بود‌ و ناشران مختلف هم بر اين نکته مهر تاييد زدند، اما در نوع خدمت دهی دست اندرکاران تغييراتی مشاهده می شد که در نهايت به افت کيفی اين بخش انجاميد.

بخش خارجی ؛ حضور پررنگ ناشران لبنانی

بخش ناشران عربی از جمله بخشهايی بود که با انتقاد برخی از نخبگان روبرو شد. برای نمونه حسن انوشه، سرپرست و سر ويراستار دانشنامه ادب فارسی، در گفت و گويی با يکی از نشريات ضمن اعلام رضايت نسبی خود از اين بخش از حضور پررنگ ناشران لبنانی و نبود ناشران مصری گله مند بود. دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی نيز در اظهار نظری گفت که کتابی که بتواند مورد نيازش باشد را در اين بخش نيافته است.

بخش داخلی ؛ بی نظمی در خدمت رسانی

بخش داخلی نمايشگاه بين المللی، با تغييرات گسترده تری روبرو بود. برخلاف سالهای گذشته به جای اتحاديه و تعاونی ناشران تهران، اين اتحاديه تعاونی ناشران کشور بود که اين بخش را عهده دار شد . اين اتحاديه برخلاف نامش تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد ناشران ايران را تحت پوشش دارد و سابقه آن به چندسال هم نمی رسد. در مقابل، عمده ناشران نامی در اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران عضو هستند که امسال هيچ گونه مشارکتی در کارهای نمايشگاه نداشتند. اگرچه برخی معتقدند که نخستين تجربه اتحاديه ناشران کشور، با در نظر گرفتن تمامی نقطه ضعف ها موفق بود، در مقابل اما برخی از ناشران از نوع سرويس دهی اين اتحاديه ناراضی بودند . آنها مواردی چون جمع کردن برخی از کتابها از غرفه ها، رفتارهای خلاف آيين نامه و نيز چينش نامناسب نقشه برخی از سالنها را از جمله دلايل اين کم توفيقی می دانستند.

جمع کردن برخی کتابها از غرفه ها

از جمله رخدادهای خبر ساز نمايشگاه نوزدهم جمع کردن برخی کتابهای حوزه ادبيات از غرفه های نمايشگاه بود. کتابهای برخی از نويسندگان همانند صادق هدايت و امير حسين چهل تن از برخی غرفه ها جمع آوری شد و نيز غرفه انتشارات شادان بسته شد. اين ناشر که به ناشر رمانهای عامه پسند معروف است، همه ساله با استقبال جوانان و نوجوانان کتابخوان روبرو می شد. کتابهای اين ناشر اگرچه از نظر کيفی نازل ارزيابی می شود، اما در ميان خوانندگان جوان دختر و پسر هواداران فراوانی دارد و به چاپهای متعددی رسيده است. اگرچه دليل خاصی برای بستن اين غرفه ارائه نشده است اما به نظر می رسد نوع کتابهای منتشره اين ناشر با سياستهای تازه وزارت ارشاد چندان همخوانی نداشته باشد.

در غرفه انتشارات گام نو نيز از توزيع دو کتاب موقعيت تجار و صاحبان صنايع در ايران دوره پهلوی و ياد ايام جوانی جلوگيری شد . کتاب اول پژوهشی تاريخی درباره خاندان لاجوردی هاست و کتاب دوم خاطرات يک عضو سابق حزب توده است که به صورت داستان از سوی حسن پويان نوشته شده است. جالب توجه اينکه هر دوی اين کتابها مجوز گرفته و در خارج از نمايشگاه توزيع شده بودند.

آنچه که اعتراض گسترده تر ناشران را سبب شد اعلام جمع کردن کتابهای قبل از سال ۸۲ از غرفه ها بود . اين تصميم با واکنش ناشران روبرو شد آنها معتقد بودند که در آيين نامه و قراداد منعقده ميان ارشاد و ناشران، چنين بندی نيامده است و چون آنها برای اجاره غرفه ها پول داده اند لذا می توانند از اين فضا برای کتابهای چاپ پيش از سال ۸۲ نيز استفاده کنند. مقاومت ناشران به واکنش يکی از دست اندرکاران اداره کتاب انجاميد. حميد زاده، رئيس اداره کتاب ارشاد گفت که از اين تصميم خبر ندارد.

نمايشگاه بين المللی کتاب تهران در حالی به پايان می رسد که تا چند روز ديگر يکی از مهمترين اتفاقات عرصه نشر رخ خواهد داد: انجام انتخابات اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران که قرار است اوايل خرداد برگزار شود. اين انتخابات از آن رو اهميت دارد که جمعی از ناشران شناخته شده و مستقل ائتلافی جدی را شکل داده اند تا مشکلات مهم عرصه نشر و به خصوص نوع رابطه خود با دولت را باتوجه به منافع صنفی بازتعريفی مجدد کنند.

موضوع تغيير محل نمايشگاه کتاب

نوزدهمين نمايشگاه بين المللی کتاب تهران همچنين در حالی به کار خود پايان داد که بحث تغيير مکان نمايشگاه بين المللی کتاب تهران همچنان محل مناقشه چهره های شاخص دولتی و نيز ناشران است.

ماجرای تغيير محل نمايشگاه اگرچه به سالهای گذشته باز می گردد، اما با سخنان محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، در مراسم افتتاحيه وارد مرحله تازه ای شد.

رئيس جمهور ايران برخلاف دو رئيس جمهور قبلی در سخنانی که خود آن را مزاح و نيمه شوخی خواند گفت که اگر در سال آينده مکان نمايشگاه تغيير نکند، وی در اين محل حضور نخواهد يافت.

پس از سخنان رئيس جمهور، محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، در نشستی که با ناشران در محل نمايشگاه کتاب تهران داشت ضمن اعلام اين خبر که با يک شرکت بزرگ آلمانی قراردادی برای احداث نمايشگاه کتاب تهران در منطقه ای به نام شهرک آفتاب منعقد کرده است، و اعلام اين نکته که هزينه ساخت نمايشگاه کتاب تهران رقمی بالغ بر ۸۰۰ ميليارد تومان می شود، گفت که ساخت و تکميل اين نمايشگاه سه سال به طول می انجامد و تاکيد کرد در سه سال آينده نمايشگاه کتاب در همين محل فعلی برگزار خواهد شد.

پس از سخنان آقای قاليباف، اين غلامعلی حداد عادل، رياست مجلس ايران بود که در سخنانی در مراسم اختتاميه نمايشگاه کتاب گقت که بايد مکان نمايشگاه تغيير يابد و تصريح کرد که اين کار در ظرف يک سال امکانپذير نخواهد بود.

اما محمد حسين صفار هرندی، وزير ارشاد دولت آقای احمدی نژاد در همين مراسم بر سخنان رئيس دولت تاکيد کرد و گفت که تمامی مساعی خود را به کار می گيرد تا سال آينده نمايشگاه را در مکانی بهتر برگزار کند.

در برابر اظهار نظر مقامات دولتی و شهردار تهران، ناشران هم اظهار نظرات متفاوتی دارند.

برخی از آنها معتقدند پيش از هر سخنی درباره تغيير اين مکان بايد ارزيابی کرد که آيا نمی توان با تمهيد برخی امکانات، چون ايجاد خط مترو، زدن پل هوايی و نيز اختصاص اين مکان به شاخه های فرهنگ و هنر و ايجاد تالارهای هنری برای رشته های موسيقی ، تئاتر ، سينما ، و... آن را به شهرکی هنری، فرهنگی تبديل کرد؟