BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 16:28 گرينويچ - دوشنبه 06 نوامبر 2006 - 15 آبان 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
شب 'بوعلی سينا' به سود دانشنامه ايرانيکا
 

 
 
مشکين قلم

دوستداران دانشنامه ايرانيکا شنبه 4 نوامبر (13 آبان) در شهر ژنو سوييس مراسمی برپا داشتند تا ضمن گراميداشت پديدآورندگان اين گنجينه، ايراندوستان را نيز به ياری مالی به آن فراخوانند.

اين شب نشينی درهتل اينترکنتينانتال ﮋنو با حضور پانصد مهمان ازمليت های مختلف برگزار شد و به تجليل ازپزشکان برجسته ايرانی اختصاص داشت. ازهمين رو، به ابتکار انجمن، "شب بوعلی سينا" نام گرفته بود.

دانشنامه ايرانيکا زير نظر احسان يارشاطر در دانشگاه کلمبيا و با همکاری صدها پژوهشگر از مليت های مختلف تهيه می شود و به صورتهای چاپی و الکترونيکی به زبان انگليسی انتشار می يابد. چاپ جلد سيزدهم ايرانيکا در حال اتمام است.

فرهنگی که روبه سراسرجهان دارد

 در اين هنگام که افکار عمومی بين المللی توجه خود را تنها به مسأله نيروی اتمی معطوف ساخته است، دريابيم که ارزش های راستين ارزش های فرهنگی اند و ما بايد همواره در پاسداری از آنها و تعميمشان بکوشيم
 
پيام بطرس غالی، دبيرکل سابق سازمان ملل به جشن دانشنامه ايرانيکا

اين مراسم با سخنان منيره پروين، مسئول برگزاری رييس انجمن دوستداران دانشنامه ايرانيکا، آغازشد که زمينه اين اقدام فرهنگی را "دلبستگی به تمدن هزاران ساله ايرانی درتماميت تاريخی و جغرافيايی اش و باور ﮋرف به آنچه اين دانشنامه غنی و گرانقدر معرف آن است" خواند.

وی سپس ازهمکاران خود و همچنين از موريس لوئن، رييس دولت سوييس، که برای اين مراسم نيز پيامی فرستاده بود، سپاسگزاری کرد.

بلندپايه ترين مقام دولتی سوييس در بخشی از پيام ويژه خود نوشته است: "دانشنامه ايرانيکا يک کارشناسی همه جانبه و عينی را به سود آگاه های ﮋرف درباره جهان ايرانی به دست می دهد. من، با کمال ميل، حمايت خودرا ازاين کار که در عين علمی بودن به تفاهم بهتر ميان تمدنها و ملت ها ياری می رساند اعلام می دارم."

پاتريس مونی، مدير امور فرهنگی شهر ﮋنو، نيز دانشنامه ايرانيکا را "يک اثر سترگ فرهنگی وعلمی" خواند و آن را شايسته حمايت و تشويق دانست.

'پزشکان برجسته ايرانی بودند'

يارشاطر و منيره پروين
احسان يارشاطر، بنيانگذار ايرانيکا توضيحاتی را در مورد تاريخچه تاسيس و ساختار اين دانشنامه ارايه داد

احسان يارشاطر سخنران بعدی بود در پيام خود از حوزه جغرافيايی-فرهنگی ايرانيان و از سهم آنان در تمدن بشری ياد کرد.

وی درباره پزشکی، پس ازاشاره به آنچه در اوستا، کتاب مقدس زرتشتيان، آمده است، از پيشرفت اين دانش و رشته های مختلف آن در عصر ساسانی سخن گفت و با شرح بيشتری از چهره های درخشان طب دوره اسلامی همچون رازی و مجوسی و بوعلی سينا وجرجانی نام برد و افزود که همه پزشکان برجسته سده های نخست اين دوره، ايرانی بوده اند.

بخش دوم پيام آقای يارشاطر به تاريخچه تأسيس دانشنامه ايرانيکا، ساختار و نيازهای مالی آن اختصاص داشت.

تجليل ازپزشکان ايرانی

ايراندخت عظيمی، استاد دانشگاه ﮋنو، پنج پزشک برگزيده اين مراسم را يکايک معرفی کرد و آنان- جز دکتر گنج بخش که برای کنگره ای به تهران رفته بود- «لوحه ابوعلی سينا» را از دست آندره هورست، رييس پيشين دانشگاه ﮋنو، دريافت داشتند.

دکتر ايرج گنج بخش (از پاريس) و دکتر حسين صادقی (از لوزان) از جراحان قلب که هر يک پزشکان کارآمدی را تربيت کرده اند، مورد تقدير قرار گرفتند. از پزشکان ساکن آلمان، دو متخصص بيماری های اعصاب مورد تقدير دانشنامه ايرانيکا قرار گرفتند: دکتر نصرت پزشکيان و دکتر مجيد سميعی. آقای سميعی، رياست افتخاری اتحادیه جهانی جراحی اعصاب را نيز بر عهده دارد.

از پزشکان ايرانی تقدير شد
ايرج گنج بخش - فرانسه
حسين صادقی - سوييس
نصرت پزشکيان - آلمان
مجيد سميعی - آلمان
فرزانه ورقا-خادم - بريتانيا

دکتر فرزانه ورقا-خادم نفر پنجم اين گروه بود. وی که در لندن، پايتخت بريتانيا، ساکن است، يکی از اعضای گروهی است که مهمترين ﮋن موثر در سخن گفتن را شناسايی کرده اند.

پزشکان ايرانی معرفی شده در اين مراسم، هر يک کتابهای تأليفی و مقاله های علمی متعدد در زمينه کار خود چاپ کرده اند.

در اين ميان، پروفسور صادقی، افزون بر کارعلمی خود، در زمينه ادب فارسی نيز فعاليت های شايان توجهی انجام داده از جمله رباعيهای خيام را به همراه ترجمه شان به چهار زبان ديگر تدوين کرده و چاپ دوم اين اثر را سال گذشته با خط اميرخانی و نقاشی فرشچيان در تهران منتشر ساخته است.

هنرمندان و شب بوعلی سينا

گرداننده اصلی شب بوعلی سينا ساسان کمالی بود که پيش از اين از روزنامه نگاران راديو تلويزيون ملی ايران بوده و در حال حاضر در آمريکا فعاليت می کند.

برنامه هنری شب نشينی ايرانيکا، با رقص شاهرخ مشکين قلم آغاز شد. وی که در پاريس، پايتخت فرانسه، اقامت دارد، طرح رقص هنری خود را بر موسيقی عرفانی ايران نهاده بود و برنامه اش بسيار مورد توجه حضار قرار گرفت.

انوشيروان روحانی
انوشيروان روحانی در اين برنامه آهنگ های جديدی را با همراهی دو خواننده آلمانی مقيم آمريکا نواخت

عباس بختياری، نوازنده دف، نيز از پاريس برای شرکت در اين برنامه فرهنگی به ﮋنو رفته بود. آقای بختياری علاوه بر همکاری با ديگر هنرمندان، يک برنامه مستقل دف نوازی نيز با درهم آميختن سنت و ابتکار اجرا کرد.

آنگاه نوبت به شهلا سرشار و انوشيروان روحانی رسيد. اين دو هنرمند ايرانی مقيم آمريکا با اجرای برنامه های جداگانه، شور و شادی آفريدند. سرشار، دو بار به روی صحنه رفت و با تشويق های مکرر روبه رو شد.

ايرانيانی که در شب بوعلی سينا شرکت کرده بودند، نوای موسيقی ايرانی را از پيانوی انوشيروان روحانی و ترانه های فارسی را با صدای دو خواننده غيرايرانی شنيدند. آقای روحانی در اين برنامه آهنگ های جديدی را با همراهی دو خواننده آلمانی مقيم آمريکا نواخت.

درقسمت ديگری از برنامه، اسد بديع، خواننده افغان، با پيانو انوشيروان روحانی همراهی کرد. کمتر کسی می داند که اين هنرمند افغان، پزشک است. دکتر بديع، در ﮋنو اقامت دارد و موسيقی و شعر ترانه هايش را خود می سازد.

بطرس غالی: ارزشهای راستين

بطرس غالی، دبيرکل پيشين سازمان ملل متحد، در پيام ارسالی خود، دانشنامه ايرانيکا را يک طرح متعلق به جامعه مدنی خواند که اين امکان را به ما می دهد تا گنجينه های تمدن ايرانی و سهم آن در تمدن بشری را بشناسيم و بستاييم.

وی افزود: "در اين هنگام که افکار عمومی بين المللی توجه خود را تنها به مسأله نيروی اتمی معطوف ساخته است، دريابيم که ارزش های راستين ارزش های فرهنگی اند و ما بايد همواره در پاسداری از آنها و تعميمشان بکوشيم."

 حسن انتشار دانشنامه ايرانيکا به زبان انگليسی اين است که از طرفی می توانيم خودمان را بهتر و درست تر به جهانيان بشناسانيم و از طرف ديگر، نگذاريم ديگران به حقوق فرهنگی ما تجاوز کنند و عالمان و شاعران ما و حتی نوروز و مانند آن را از ما ندانند
 
منصور افشار، بازرگان ايرانی مقيم سوييس

آنان که "دست در جيب" کردند

حورا ياوری، از مشاوران ايرانيکا در نيويورک، می گويد: "شب بوعلی سينا و شب نشينی های مشابهی که ايراندوستان به نفع ايرانيکا برگزار کرده اند، دارای دو هدف بوده است: شناساندن هرچه بيشتر و بهتر دانشنامه و جلب حمايت مالی علاقه مندان به ادامه انتشار اين مجموعه غنی علمی."

در واقع، کمک دانشگاه کلمبيا و بنياد ملی علوم انسانی ايالات متحده برای تأمين هزينه های تدوين اين دايرة المعارف چهل جلدی کافی نيست و تقريبا معادل آن بايد به وسيله علاقه مندان داده شود.

به اين منظور، احسان يارشاطر، بنيانگذار ايرانيکا بنيادی را تأسيس کرده است تا در آينده اين موسسه بتواند بر روی پای خود بايستد. وی، تمام دارايی شخصی خود را به اين بنياد داده و برخی از ثروتمندان ايرانی مقيم آمريکا و اروپا - همچون آقايان خسرو اقبال، محمود خيامی، خسرو بايگان سمنانی - مبالغ هنگفتی به ايرانيکا اهدا کرده اند.

منيره پروين، رييس انجمن دوستداران دانشنامه ايرانيکا در ﮋنو، معتقد است که "بايد از کسانی که کمک مالی کرده اند و می کنند ياد کنيم. بايد همواره سپاسگزار يکايک کسانی بود که از ياری مالی دريغ نکرده اند. اما اگر شرکت موثر منصورافشار نبود، اين جشن هرگز در شهری همچون ﮋنو پا نمی گرفت."

جشن ايرانيکا
در 'شب بوعلی سينا' حدود پانصد ميهمان ايرانی و غيرايرانی دوستدار دانشنامه ايرانيکا حضور داشتند

منصور افشار، بازرگان موفقی است که پس از دريافت ليسانس حقوق از دانشگاه تهران و مدت کوتاهی انجام کارهای حقوقی، به تجارت روآورد و اينک در ﮋنو به سرمی برد. اين علاقه مند ادبيات و تاريخ ايران، پيشتر نيز به دانشنامه ايرانيکا ياری رسانده است.

وی می گويد: "حمايت از اين کار عظيم وظيفه امروزين ماست تا ديروز را بهتر بشناسيم و برای مردم فردا يک مجموعه علمی و آگاه کننده به يادگار بگذاريم. اگر امروز برای نگاهبانی از مظاهر تمدن ايرانی نکوشيم، فرصت را از دست داده ايم."

آقای افشار ادامه می دهد: "حسن انتشار دانشنامه ايرانيکا به زبان انگليسی اين است که از طرفی می توانيم خودمان را بهتر و درست تر به جهانيان بشناسانيم و از طرف ديگر، نگذاريم ديگران به حقوق فرهنگی ما تجاوز کنند و عالمان و شاعران ما و حتی نوروز و مانند آن را از ما ندانند. اين کار، جز با از خود گذشتگی نمی شود و دنيای امروزهم طوری است که بايد وسايل مادی و مالی را برای تعميم و گسترش امور فرهنگی در اختيار داشت... بايد دست درجيب کرد."

به گزارش انجمن دوستداران دانشنامه ايرانيکا، پانزده تن ازعلاقه مندان کمک های مالی مهمی در شب بوعلی سينا کرده اندکه نام ها و ميزان کمک ها ازسوی دفتر ايرانيکا در نيويورک اعلام خواهدشد.

حراج موفق

حراج شب نشينی ﮋنو نيز موفق بود و حدود شصت هزار فرانک سوييس نصيب دانشنامه ايرانيکا ساخت: يک تابلوی ناصر اويسی، يک تابلوی ابراهيم پورعباس (برنده آکادمی هنر اروپا)، دو عدد ساعت جواهرنشان انيگما از سوی آقای بولگاری جواهرساز معروف. اين حراج را مهيارمخزنی به صورت حرفه ای انجام داد.

دراين حراج کتاب رباعيهای خيام که پروفسور صادقی گردآورنده آن است، يک دوره دانشنامه ايرانيکا و کتاب پزشکی در ايران نيز به سود ايرانيکا به فروش رفت.

 
 
آرم دايره المعارف ايرانيکا برگرفته از سايت اين دايره المعارفگزارش
مراسم حمايت از دايره المعارف ايرانيکا در دوبی
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران