http://www.bbcpersian.com

02:29 گرينويچ - سه شنبه 17 ژوئن 2008 - 28 خرداد 1387

ازدواج اولین زوج های همجنسگرا در کالیفرنیا

زوج های همجنسگرا در کالیفرنیا برای اولین بار مجوز ازدواج دریافت می کنند.

این اقدام بدنبال تصمیم ماه گذشته دیوانعالی ایالتی کالیفرنیا اتخاذ می شود که طی آن ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان لغو شد.

یکی از اولین زوج هایی که به این ترتیب ازدواج می کنند دل مارتین 87 ساله و فیلیس لیون 83 ساله دو تن از مبارزین دیرین حقوق همجنسگرایان هستند.

این دو 56 سال است که با یکدیگر هستند.

مردم کالیفرنیا در رفراندوم ماه نوامبر برای اعمال مجدد ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان به پای صندوق های رای می روند.

گوین نیوسام شهردار سانفرانسیسکو که از طرفداران برجسته ازدواج همجنسگرایان است در مراسم ازدواج خانم مارتین و خانم لیون که مجوز خود را قبلا دریافت کرده اند شرکت می کند.

گوین نیوسام در سال 2004 تصمیم به صدور مجوز ازدواج برای همجنسگرایان از جمله دل مارتین و فیلیس لیون گرفت.

مبارزات حقوقی متعاقب این ماجرا منجر به تصمیم ماه گذشته دیوانعالی کالیفرنیا شد.

رفراندوم سال 2000 در کالیفرنیا قانونی را به تصویب رساند که ازدواج را تنها بین مرد و زن به رسمیت می شناخت.

مجوزهای سال 2004 چالشی مستقیم در برابر این قانون بود و سرانجام توسط قضات غیرقانونی شناخته شد.

اما طرفداران آزادی های مدنی خواستار تجدید نظر در این تصمیم شدند و دادگاه سانفرانسیسکو نیز دیدگاه آنها را پذیرفت.

دادگاه تجدید نظر کالیفرنیا در سال 2006 مجددا این تصمیم را لغو کرد، اما دیوانعالی این ایالت سرانجام ماه گذشته رای به قانونی بودن این نوع ازدواج داد.

مخالفان ازدواج همجنسگرایان اکنون با جمع آوری امضا بدنبال این هستند که قانون منع این نوع ازدواج را در نوامبر آینده به رفراندوم بگذارند.

اما تا پیش از برگزاری این رفراندوم تعداد زیادی از زوج های همجنسگرا در سراسر آمریکا در صدد ازدواج در کالیفرنیا هستند.

آنها امیدوارند که به این ترتیب بسیاری از رای دهندگان با غیرقانونی کردن ازدواج همجنسگرایان خودداری کنند زیرا این به معنای جدا کردن زوج های مزدوج خواهد بود.

جف کورس مدیر عامل یک گروه طرفدار حقوق همجنسگرایان بنام ایکوالیتی کالیفرنیا پیش بینی انتخابات فشرده ای را می کند.

او می گوید: "هر چه مردم بیشتر شاهد ازدواج دوستان و بستگانشان باشند، این نوع ازدواج را راحت تر می پذیرند."

بنظر می رسد که افکار عمومی کالیفرنیا در مقایسه با سال 2000 که رای به غیرقانونی کردن ازدواج همجنسگرایان داده شد، بیشتر پذیرای آن باشد.

یک نظرسنجی اخیر حاکی از آن است که 52 درصد از مردم کالیفرنیا از ازدواج همجنسگرایان حمایت می کنند و 41 درصد با آن مخالفند.