این برنامه هم اکنون برای پخش آماده نیست.

چشم انداز بامدادی

12/01/2017

تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان همراه با گزارش ها و بررسی روزنامه های مهم جهان وافغانستان.