پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم انداز بامدادی 1

13/09/2018

تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان همراه با گزارش ها و بررسی روزنامه های مهم جهان وافغانستان.