ناظران می‌گویند...

سیاستمداران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی

به روز شده:  11:24 گرينويچ - شنبه 14 سپتامبر 2013 - 23 شهریور 1392

با شروع کار دولت جدید در ایران ، نگاه ها با دقت رفتار مجموعه حاکمیت را زیر نظر گرفته است تا بتواند برای امیدهایی که در ایرانیان داخل و خارج و همچنین دولت های غربی به تغییر در سیاست ها و روش های جمهوری اسلامی بوجود آمده اند، دلایل و نشانه های مثبتی بیابند.

رییس جمهور جدید، در وعده های انتخاباتی خود با پافشاری بر حقوق ملت و از جمله وعده نوشتن منشور حقوق شهروندان و احترام به اقلیت های قومی و مذهبی، بر شدت خواسته های مدنی طبقه متوسط شهری ایران افزود و همچنین انتظار این تغییرات را پس از به روی کار آمدن دولت وی افزون کرد. البته همین ها نیز بود که وی را در این رقابت به پیروزی بر رقبای قدرتمندش، توانا ساخت.

از جمله وزارت هایی که پیش از همه ، محل بروز و ظهور این تغییرات عمده است، وزارت خانه امور خارجه است.

در حالی که مهمترین معضل کنونی کشور، مشکل اقتصادی و ناتوانی حکومت در کنترل قیمت ها و ایجاد بستر مناسب برای تولید و اشتغال تلقی می شود، دولت جدید مجبور است با هدف پیشگیری از سقوط اقتصادی و اجتماعی کشور سروسامانی به وضعیت اقتصادی کشور بدهد.

در این راه، علاوه بر ایجاد نظم و انظباط و برنامه ریزی اقتصادی در داخل کشور، یعنی چیزی که در هشت سال گذشته در دولت قبلی وجود نداشت، دولت جدید باید بتواند با ایجاد اعتماد در میان کشورهای غربی و خصوصا آمریکا، مساله تحریم ها را که سبب عدم دسترسی ایران به بازار فروش نفت و همچنین درآمدهای حاصل از آن است را برطرف کند.

"سیاست های ۸ سال گذشته جمهوری اسلامی به دنبال حرکت در خلاف جهت جریان های پذیرفته شده جهانی بوده و بیش از هر زمان دیگر ایران را دچار خسارت های غیر قابل جبرانی کرده است."

سیاست های ۸ سال گذشته جمهوری اسلامی به دنبال حرکت در خلاف جهت جریان های پذیرفته شده جهانی بوده و بیش از هر زمان دیگر ایران را دچار خسارت های غیر قابل جبرانی کرده است.

رهبری ایران با تاکید و پافشاری بر حضور فردی که تبلور خواسته ها و آرزوهای رهبران ایدئولوژیک ایران در سال های پس از انقلاب بود، در مقام اول اجرایی کشور، شرایطی را بوجود آورد تا مردم ایران و جهانیان بتوانند، چهره منفی از ایران مشاهده کنند و در نتیجه آن چه را ایده آل ایدئولوژیکی آن بود در عالم واقع لمس نمایند.

حضور محمود احمدی نژاد که با گفتار تایید آمیز رهبر جمهوری اسلامی در نزدیکی نظراتش با وی در نماز جمعه پس از انتخابات ۸۸، عرصه عمل فراخی را برای اجرای خواسته های انقلابی اش یافته بود، نظام را بر سر دوراهی همراهی با جریان های جهانی و تعامل با دنیای واقع یا شکست و تزلزل قرار داد.

اکنون با قدرت گرفتن میانه رو ها در نظام، جمهوری اسلامی در راه نخست، یعنی گزینه تعامل با جهان گام بر می دارد. راهی که با وجود سختی ها و مخالفت ها، هم می تواند ضامن اعتبار بیشتر حکومت باشد و هم تضمین کننده منافع ملی ایران و خواه و ناخواه گسترش و ریشه دارتر شدن جامعه مدنی و خواسته های تحول خواهانه مردم ایران.

اما در برابر این نوع رفتارهای تعامل گرا و تنش زدا، دولت جدید با سه گروه از رادیکال های مخالف باید دست و پنجه نرم کند: اول گروه مخالفان تندرویی که اگرچه در سال ۵۷ به دنبال آرمان های خود علیه حکومت شاهنشاهی مبارزه کردند ، اما پس از اسلامی شدن انقلاب به دست اتفاقا اصلاح طلبان امروز و مسلمانان انقلابی تندرو دیروز، از دایره قدرت با خشونت حذف شدند.

همین کینه و خشم و تجربیات تلخ گذشته، اجازه هرگونه خوش بینی و حتی واقع بینی را نسبت به رفتارهای جمهوری اسلامی و تغییرات آن بر گروه بسته است.

دوم، نیروهای رادیکال سیاسی-مذهبی فعال در کشور اسراییل و لابی های قدرتمندشان در آمریکا هستند که با استفاده از توان تبلیغاتی خود، از روی کار آمدن هرگونه جریان معتدل و عمل گرا در ایران به شدت می هراسد و همانطور که در سال های دولت احمدی نژاد نیز تجربه کردیم، منافعشان با ادبیات فحاشانه تندروهای حکومت ایران تامین می شود.

"یکی از بازی های «ظریف» در سیاست، استفاده درست از تریبون های نیمه رسمی و غیر رسمی است که می تواند بدون آنکه مسئولیت و عواقب رفتار در تریبون های رسمی را متوجه افراد نماید، به طرف های مقابل پیام های لازم و پالس های موثر را ارسال کند."

این گروه با رفتارهایی همچون تحریف سخنان روحانی در روز قدس ، در پی آن هستند که به جهانیان بقبولانند که جمهوری اسلامی در بطن خود تغییر ناپذیر و همواره خطرناک است.

گروه سوم، نیروهای رادیکال خود نظام و در اصل دست پرورده های ایدئولوژیک آن هستند که با آرمان های تبلیغی نظام چنان پیوند خورده اند که گذشتن از آنها را نفی خویشتن می پندارند. کاراکترهایی که می توانند به چهره های رسانه ای برای تحقیر جمهوری اسلامی تبدیل شوند.

در میان این جریان های تندرو ، میانه روی و پایداری بر اصول برای دولت جدید ، کاری بس دشوار خواهد بود. برای رسیدن به این هدف، همانطور که دولت جدید نیز به درستی تشخیص داده است، چرخش در سیاست های خارجی از تنش زایی به تنش زدایی از مهمترین اقدام های لازم است.

تغییر تیم دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی با آوردن وزیری از دیپلمات های با تجربه ایران در آمریکا آغاز شده و این تغییرات در جهتی مثبت ادامه دارد.

یکی از بازی های «ظریف» در سیاست، استفاده درست از تریبون های نیمه رسمی و غیر رسمی است که می تواند بدون آنکه مسئولیت و عواقب رفتار در تریبون های رسمی را متوجه افراد نماید، به طرف های مقابل پیام های لازم و پالس های موثر را ارسال کند.

کاری که به درستی در زمانه ای که به کمک تکنولوژی های ارتباطی ، جهان به کوچکتر از دهکده ای تبدیل شده است ، اگرچه دیرهنگام ، توسط دستگاه دیپلماسی به کار گرفته شده است.

بازشدن حساب های کاربری مقام های جدید دولت ایران در شبکه های مختلف اجتماعی را می توان نشانه ای از هوشمندی این مقام ها در استفاده درست از دریچه های جدیدی دانست که در جهان امروز به روی سیاستمداران گشوده شده است تا بتوانند علاوه بر داشتن ارتباطات رسمی پنهان و آشکار با استفاده از این موقعیت و ابزار، پیام خود را برای هم مخاطبین خود در دیگر کشورها بفرستند.

و در این راه با توجه به دمکراسی حاکم بر این شبکه ها علاوه بر مقام های همتراز یا مرتبط به موضوع در دیگر کشورها ، هر یک از شهروندان موجود در این شبکه ها نیز می توانند مخاطب پیام قرار گیرند. همچنین با استفاده از همین اصول دمکراتیک حاکم بر این شبکه ها، این مقامات را وادار به پاسخ گویی نمایند. امری که در خارج از این شبکه ها امکان آن وجود ندارد.

"به دلیل ماهیت این شبکه ها که ماهیتی پاسخ گو و دمکراتیک است، نمی توان در این شبکه ها حضور یافت، اما همچون سخن گفتن بر بالای منبر مساجد، متکلم وحده بود و صدای مخالف و منتقد را نشنیده گرفت."

تغییر رویکرد مسوولان نظام به استفاده از امکانات جدید رسانه ای و ایستادن در کنار سایر شهروندان این دهکده ، حامل فواید ارزنده ای برای جامعه تحول خواه کشور می باشد. از جمله این فواید می تواند کمک به رفع فیلترینگ گسترده از سایت های مختلف و گسترش آزادی گردش اطلاعات باشد.

مهمتر از همه تغییر نگاه امنیتی به این پدیده جهان گیر جهان گستر است. هم چنین همانطور که گفته شد، به دلیل ماهیت این شبکه ها که ماهیتی پاسخ گو و دمکراتیک است، نمی توان در این شبکه ها حضور یافت، اما همچون سخن گفتن بر بالای منبر مساجد، متکلم وحده بود و صدای مخالف و منتقد را نشنیده گرفت.

پاسخ گویی مسئولان یکی از مهمترین گام هایی است که می تواند سبب بر طرف شدن بسیاری از مفاسد در هر حکومتی باشد.

آنچه که می تواند این تغییرات را برای ما نشانه ای از تغییرات بزرگ تر و بنیادی تر در جمهوری اسلامی باشد، تجربه حضور ۸ ساله آقای احمدی نژاد و نتایج آن است. نمایش منفی از ماهیت نظام به مردم و جهان در این مدت این امکان را از دولت ایران گرفته است که همانند سال های اصلاحات، جهانیان را به معاملات اقتصادی مشغول کند. و حتی گاه پایمال کردن حقوق شهروندی مردم را پشت سیمای خندان مقام های رسمی پنهان کند.

گسترش امکانات ارتباطی، امروز مسئولان کشورهای غربی را نیز هم چون مسوولان نظام مجبور به پاسخ گویی در برابر وجدان شهروندان همه جهان و از جمله ایران خواهد نمود. امری که در شرایط تقاضای مدنی برای رفع تحریم ها می تواند موثر باشد.

نظرات

برای این موضوع نمی توان اظهارنظری ارسال کرد

بخش نظرات
 
 • به این نظر رای دهید
  0

  اظهارنظر شماره 4.

  واعظان کین جلوه در محراب ومنبر میکنند چون به خلوت میروند ان کار دیگر میکنند

 • اظهارنظر شماره 3.

  این اظهار نظر حذف شده است زیرا مسئولان صفحه آن را بر خلاف مقررات صفحه تشخیص داده اند . مقررات صفحه.

 • به این نظر رای دهید
  0

  اظهارنظر شماره 2.

  جمهوری اسلامی ایران باید فیلترینگ صفحه های اجتماعی مشهوری مثل فیسبوک را برطرف کند تا ازاین طریق به محبوبیت خود بین مردم بیافزاید.

 • به این نظر رای دهید
  0

  اظهارنظر شماره 1.

  بد نیست بدانید که امروز وزیر امور خارجه اعلام نموده از حساب کاربری شبکه اجتماعی او, سوء استفاده کرده اند ( شما بخوانید از گفته هایش پشیمان شده ). نمیدانم این حکومت دیگر چه کاری بکند که عده ای از دوستان باورشان بشود این حکومت نه اهل حساب پس دادن است, و نه اصولا مردم را "در حدی می داند" که بخواهد به آنها حساب پس بدهد. حکومت حاضر است در باب مخارج دست و دلبازانه ای که در سوریه و لبنان می کند حساب پس بدهد ؟ حاضر است بودجه های "خاص" را عمومی اعلام کند ؟ حاضر است جواب پس بدهد که چرای داروی بیهوشی در تهران نایاب است ولی چپ و راست به سوریه "دارو و غذا" اهدا می کند ؟ حاضر است در باب "جلسات خصوصی" مجلسین و پشت پرده حساب پس بدهد ؟ حاضر است در باب سال های 67, 88 و ... حساب پس بدهد ؟ حاضر است در باب حقوق زیر خط فقر کارگران حساب پس بدهد ؟ و هزاران سوال دیگر. حکایت بعضی از مردم ما حکایت بنده خدایست که از سر فشار و ناچاری دستمالی به روی چشمانش بسته و با خوش خیالی در وسط بیابان خواب جنگل و آبشار می بیند.

 
 

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.