اظهارات زیباکلام و تندروهای اسرائیل و عربستان

حق نشر عکس zibakalam.com

"من کشور اسرائیل را به رسمیت می‌شناسم چرا که سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته است."

این اظهار نظر صادق زیباکلام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران که در مناظره "تعامل انقلاب اسلامی با غرب" در دانشگاه امام صادق بیان شد چیزی کم تر از یک کابوس برای تندرو های اسرائیلی نیست.

دشمنی حکومت جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل پدیده ای غیر قبل انکار است.

شعار "مرگ بر اسرائیل" از روز تولد انقلاب اسلامی ایران از ٣٥ سال پیش تا امروز، انکارهولوکاست، کمک به دشمنان اسرائیل مانند حزب الله و اظهارات آیت الله خامنه ای که جمهوری اسلامی نه فقط با دولت اسرائیل بلکه با مردم اسرائیل هم مشکل دارد، حکومت ایران را تبدیل به تهدید برای همه مردم اسرائیل کرد.

به رغم جدی و معتبر بودن این تهدید، گروه هایی در اسرائیل هستند که از اغتشاشات بین دو کشور برای توجیه سیاست های خود استفاده می کنند.

گروه های دینی و سیاسی راست گرا در اسرائیل که قصد ضربه زدن به روند صلح با فلسطین را دارند سالها از تهدیدات خارجی برای توجیه گسترش شهرک ها اسرائیلی نشین در مناطق اشغالی در نوار باختری رود اردن استفاده کرده اند.

به طور مثال در انیمیشن تبلیغاتی حزب راست گرای "بیت یهودی" برای انتخابات ٢٠١٣ اسرائیل، شهرک‌های اسرائیلی نشین به عنوان خط اول دفاع اسرائیل علیه تانک های مهاجم ایرانی در یک حمله احتمالی نشان داده شدند.

امید این حزب این بود که با استفاده از تهدید تهاجم از ایران بتواند حمایت از گسترش شهرک‌های اسرائیلی نشین را بین رای دهندگان اسرائیلی افزایش دهد.

در عین حال بنیامین نتانیاهو سالهاست که ادعا می کند نوار غزه تبدیل به یک پادگان برای دولت ایران شده و مکررا هشدار داده که اگر صلح با فلسطین برقرار شود احتمال تبدیل مناطق فلسطینی در نوار باختری به پادگان دیگری برای حکومت ایران وجود دارد.

این ادعاها در زمانی بیان می شود که روابط ایران و حماس در ضعیف ترین دوران خود قرار دارد.

اما این رخداد برای نتانیاهو مهم نیست. برای او و حامیان راست گرایش تهدید ایران یک بهانه مفید برای ضربه زدن به ایده تأسیس کشور فلسطینی است.

خطرناک ترین قسمت اظهارات صادق زیبا کلام برای تندرو های اسرائیل این است که به رسمیت شناختن اسرائیل بر اساس قطعنامه های سازمان ملل است.

سازمان ملل شهرک های جدید اسرائیلی را که بعد از جنگ شش روزه در مناطق اشغالی ساخته شده به رسمیت نمیشناسد.

این سازمان مرز اسرائیل بین سالهای ١٩٤٨ (تاسیس اسرائیل) تا سال ١٩٦٧ ( قبل از جنگ شش روزه) را به رسمیت می شناسد.

برای تندروهای اسرائیلی دفاع در مقابل چنین اظهار نظرهایی بسیار دشوار تر است تا دفاع در برابر اظهارات حکومت جمهوری اسلامی که کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد.

با به رسمیت شناختن اسرائیل بر اساس قطعنامه های سازمان ملل، یکی از بزرگترین توجیهات تندروها برای شهرک سازی در کرانه باختری از بین می رود.

آنها دیگر نمی توانند افرادی که اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند و خواستار صلح هستند را به دشمنی علیه این کشور محکوم کنند.

خنثی کردن دیدگاه مخالفان اسرائیل در غرب و اسرائیل بسیار آسان تر است چون کسانی که کشور اسرائیل را به رسمیت نمی شناسند و آن را مدام تهدید می کنند برای تمام مردم اسرائیل دشمن محسوب می شوند.

سیاست به رسمیت نشناختن اسرائیل از طرف رهبران ایران نه فقط برای تندروهای اسرائیلی بلکه از سویی دیگر برای عربستان سعودی هم مفید است. عربستانی ها از این سیاست ایران برای منزوی کردن این کشور در جامعه بین المللی استفاده می کنند.

غیبت ایران در روند صلح اسرائیل و فلسطین ،فرصت طلایی برای ارتقا جایگاه عربستان در خاورمیانه بوجود آورده است.

رژیم عربستان شعار "مرگ بر اسرائیل" نمی دهد و هولوکاست را انکار نمی کند.

در عین حال حاکمان این کشور اسرائیل را غیر مستقیم و با "طرح صلح عرب"در سال ٢٠٠٢ میلادی به رسمیت شناختند چون مخاطب اصلی این طرح دولت و مردم اسرائیل هستند و هدف نهایی آن تاسیس کشور فلسطین در کنار کشور اسرائیل است.

با این طرح رژیم عربستان خود را کشوری "میانه رو" در منطقه معرفی می کند و از روابط گسترده با غرب نفع می برد.

این در حالیست که رژیم عربستان یکی از بزرگترین حامیان گروه های افراطی سنی در خاور میانه است.

اما دوگانگی سیاست عربستان به این کشور فرصت می دهد تا حجم انتقادات علیه این کشور به علت حمایت از افراطیون سنی را کاهش دهد.

اظهارات اخیر آقای زیبا کلام درباره اسرائیل برای گروه های ضد صلح در اسرائیل و رهبران عربستان که می خواهند ایران را پیش از بیش در خاور میانه منزوی کنند اظهاراتی بسیار خطرناک است.

امید چنان گروه هایی این است که چنین حرفهایی در ایران هیچ‌گاه گفته نشود، نه از زبان سیاستمدارن و نه از زبان استادان دانشگاه و مردم.