'بلی، من دوباره رای میدهم'

اتفاقی که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان افتاد (اشتراک سراسری مردم در انتخابات) باعث تعجب بسیاری شد و رسانه‌های داخلی و خارجی به شکل گسترده ای به این موضوع پرداختند.

اما اکنون سوالی وجود دارد که آیا مردم افغانستان باز هم اشتراک سراسری در انتخابات خواهند داشت؟

به عنوان یک جوان افغان که تمام مشکلات این کشور را با تمام وجود خود، مانند دیگر جوانان افغان تجربه کرده ام، اشتراک سراسری مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری به‌ ویژه جوانان، برای من جای تعجب برانگیز نبود. زیرا این کشور با تمام مشکلاتش ثروت بزرگی را در دست دارد که آن وجود نسل جوان افغان باورمند به صلح و دموکراسی است.

امروز هفتاد تا هفتاد و پنج درصد جمعیت افغانستان را نسل جوان تشکیل می‌دهد. این نسل با جوانان کشورهای همسایه تفاوت فکری زیادی دارند. زیرا نسل جوان افغان در جنگ متولد، زیسته و بزرگ شده و ارزش "صلح و امنیت" و "دموکراسی" را بهتر می‌داند.

جوانان افغان قربانی داده اند، اعضای فامیل و دوستان خود را از دست داده و محروم از آزادی های فردی بوده‌اند. این نسل محروم از آموزش، آرامش و آسایش، پدیده تلخ جنگ را نیز تجربه کرده‌اند.

دوازده سال گذشته در تاریخ معاصر افغانستان از جمله با ثبات ترین و صلح آمیز ترین دوران در کشور بوده است. با سرنگونی دولت طالبان و با قدرت آمدن دولت مردمی به ریاست جمهوری حامد کرزی، افغانستان از یک بحران گذشت.

سهولت های تحصیلی، کاری و آزادی‌های سیاسی که در این دوازده سال ایجاد شد تجربه‌ جدیدی بود که نسل جوان افغان برای اولین بار لمس کرد. این نسل ارزش زیستن در صلح و آرامی را خوب می‌داند زیرا هر آنچه را که در سال‌های اخیر جوانان افغان تجربه کردند، نتیجه همین صلح و آرامش و رهبری سیاسی کشور است.

جنگ برای جوانان افغان یک حماسه نیست که در موردش شنیده یا خوانده‌ باشند، بلکه جنگ برای ما یک تجربه‌ تلخ بود که در آن قربانی داده، زیسته و از آن گریسته‌ایم.

پس به تاریخ ۲۴ جوزا مردم افغانستان یکبار دیگر حماسه خواهند آفرید. جوانان افغان، همراه با تمامی مردم این کشور دوباره رای خواهند داد و کاندیدایی را که شایستگی دولتداری این کشور رنجدیده را دارد، انتخاب خواهند کرد. رئیس جمهوری که برای تعهدات خود احترام قایل باشد و آرزوهای این ملت را به خاطر امنیت، ثبات و صلح در کشور به حقیقت تبدیل کند.

هرچند رسانه های غربی درباره آغاز مجدد جنگ های داخلی در افغانستان هشدار می رهند، اما ما جوانان افغان ارزش صلح و امنیت را به خوبی می‌دانیم و با تمام قوا از دستاوردهای دوازده ساله خود حمایت می‎‌کنیم.

به تاریخ ۲۴ جوزا ما جوانان با اشتراک گسترده تر به پای صندوق های رای خواهیم رفت، با انگشتان آبی خود سرنوشت کشورمان را رقم خواهیم زد و هرگز نخواهیم گذاشت که کشور ما دوباره دستخوش ناآرامی شود.