به دنبال سیک‌های تازه از راه رسیده افغان

سه روز می‌شود دنبال سیک‌های افغانستان هستیم که اخیرا ۳۵ نفر آنها در یک کانتینر باری در اسکله‌ای در جنوب بریتانیا پیدا شدند.

پلیس بریتانیا اعلام کرده بود که این گروه شامل زن، مرد و ۱۳ کودک بین یک تا دوازده سال هستند.

با وجود تلاشهای مکرر توسط تیم‌های مختلف بی‌بی‌سی، هنوز موفق به دیدار آنها نشده‌ایم.

دیروز با تیم ولز بی‌بی‌سی همراه شدم تا رد پایی از سیک‌های تازه از راه رسیده پیدا کنیم. طبق معمول، به سه تیم تقسیم شدیم، هر تیم مجهز با یک تصویربردار و تهیه کننده.

قرار شد، یک تیم ما به ساوتهال برود، جایی که سیک‌های افغانستان یگانه معبدشان (درم‌سال) را دارند. تیم دوم مقابل یکی از معابد در نزدیکی منطقه کرای‌دون لندن چادر زد، جایی که گفته می شد ممکن است عصر آن روز افغان‌های سیک مراسم مذهبی‌شان را آنجا انجام بدهند.

من همراه با یک تصویربردار و تهیه کننده رفتیم جلوی کلیسایی که سیک‌های تازه رسیده در آن سکونت دارند کشیک بدهیم.

عقربه‌های ساعت سریع جلو می‌رفت و من و همکارانم هر رهگذر هندویی را که می‌دیدیم با دوربین می رفتیم جلو تا ببینیم چیزی حاصل می‌شود؟

آنجا، تنها ما نبودیم، چند تیم دیگر از شبکه های خبری بریتانیا هم چادر زده بودند.

پرتبال سینگ، یکی از افغانهای سیک مقیم لندن که با افغانهای سیک تازه رسیده ملاقات کرده می‌گوید دو نفر از آنها افغانهای مسلمان هستند.

هنوز نه پلیس و نه هیچ منبع دیگر این خبر را تایید نمی‌کند.

آقای سینگ می گوید که سیک های مقیم لندن در اولین دیدار، کمک های اولیه را برای سیک های افغان تهیه کرده‌اند و وضعیت شان فعلا خوب است.

پلیس بریتانیا هم اعلام کرده است که ۳۰ نفر از این افراد از بیمارستان مرخص شده و مشغول پاسخگویی به سوال‌های ماموران پلیس مرزی بریتانیا هستند.

سیک‌های افغان

تاریخچه سیک‌ها در افغانستان به دو قرن پیش بر می‌گردد. گمان می‌رود در سالهای ۱۹۷۰ بیش از ۲۰۰ هزار سیک در افغانستان زندگی می‌کردند. خیلی‌های شان دیوار به دیوار و در کنار بقیه افغانها، بیشتر در شهرهای کابل، جلال آباد و قندهار ساکن بودند.

فعلا اما گفته می‌شود که از جمعیت‌شان چیزی بیش از ۵ هزار تن باقی نمانده است.

بعد از تجاوز شوروی سابق در سال ۱۹۷۹، تعداد زیادی از سیک‌های افغان به هندوستان مهاجرت کردند.

همین‌طور، بعد از سقوط حکومت کمونیستی در سال ۱۹۹۲ و بعدا هم به دلیل جنگ‌های داخلی، تعداد زیادی از سیک‌ها، افغانستان را به قصد هندوستان و اروپا ترک گفتند.

در جریان حکومت طالبان، از سیک‌ها خواسته شده بود تا برای متمایز بودن از بقیه مردم، پارچه های زرد رنگ روی سینه شان بیاویزند.

بعد از سقوط حکومت طالبان هم سیک‌ها وضعیت چندان خوبی نداشته‌اند و هر از گاهی، از تبعیض علیه شان شکایت کرده اند؛ از تبعیض در آموزش و پرورش کودکان‌شان تا ادای مراسم مذهبی و حتی تبعیض در راه یافتن به مجلس نمایندگان.

هرجپ سینگ، وکیل مهاجرت در لندن می‌گوید جمعیت سیک‌های افغانستان دیر زمانی است که مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

او به بی‌بی‌سی گفت: "به همین دلیل سیک‌ها مجبور به ترک افغانستان شده‌اند و مجبورند به بقیه کشورها به خصوص آلمان، فرانسه و بریتانیا مهاجرت کنند."

بعد از کشیک تقریبا شش ساعته در سه محل بود و باش سیک‌ها در لندن، پرتبال سینگ، یکی از افغانهای سیک مقیم لندن اطلاع داد که امروز هم قرار نیست سیک‌ها را ملاقات کنیم. چون آنها احتمالا مشغول رسیدگی به وضعیت مهاجرتی شان با اداره مرزبانی بریتانیا هستند.