صندوق بین المللی پول می گوید اوضاع اقتصادی ایران بهتر شده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صندوق بین المللی پول می گوید اوضاع اقتصادی ایران بهتر شده

صندوق بین المللی پول می گوید اقتصاد ایران در سال ۹۵ بهبود قابل ملاحظه ای داشته و رشد تولید ناخالص داخلی افزایش قابل توجهی خواهد داشت. گزارش صندوق بین المللی پول که حاصل سفر هیات کارشناسی این سازمان به ایران است می گوید سیاستهای محتاطانه پولی و مالی باعث کاهش تورم شده.

امیر پایور گزارش می دهد.