سردرگمی هندی ها در تعویض اسکناس های هزار و پانصد روپیه ای
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سردرگمی هندی ها در تعویض اسکناس های هزار و پانصد روپیه‌ای

دولت هند وعده داده اسکناسهای کهنه ای را که جمع آوری می کند با اسکناسهای تازه جایگزین خواهد کرد. سه روز پیش دولت گفت برای مبارزه با فساد و تقلب در پرداخت مالیات، اسکناس های پانصد و هزار روپیه را از دور خارج می کند. تصمیمی که بسیاری از مردم به ویژه قشر محروم را را ترساند.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.