روحانی: صنعفت نفت ایران از توافق هسته ای حداکثر استفاده را برده است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روحانی: صنعت نفت ایران از توافق هسته ای حداکثر استفاده را برده است

رئیس جمهوری ایران می گوید صنعت نفت در ایران از فضای به وجود آمده بعد از توافق هسته ای حداکثر استفاده را برده. حسن روحانی گفت منتقدان می گفتند بعد از رفع تحریمها، سالها طول می کشد صادرات نفت به ۲ میلیون بشکه برسد ولی این کار طی چند ماه انجام شد. آقای روحانی برای افتتاح سه طرح توسعه میدانهای نفتی به استان خوزستان سفر کرده.

امیر پایور گزارش می دهد.