دست انداز امریکایی برای روابط تهران و بروکسل؛ آیا اتحادیه اروپا از بازار ایران چشم می پوشد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دست انداز آمریکایی برای روابط تجاری ایران و اروپا

یکی از بزرگترین نتایج توافق هسته ای و برداشتن تحریمها، توسعه رابطه تجاری ایران و اروپا بود، یا دست کم حرکت این رابطه به سمت سالهای گذشته و پر رونق آن. صادرات آلمان به ایران بعد از رفع تحریمها ۲۵ درصد افزایش یافت. تفاهم نامه های بزرگی بین ایران و شرکتهای اروپایی امضا شده که بیشترشان هنوز نهایی نشده. ولی ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، چه تأثیری بر رابطه اقتصادی ایران و اروپا می گذارد؟ امیر پایور گزارش می دهد