مدیر ایرباس: آماده تحویل اولین هواپیما به ایران هستیم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مدیر ایرباس: آماده تحویل اولین هواپیما به ایران هستیم

شرکت هواپیماسازی ایرباس، آماده است اولین هواپیما را تا یک ماه و نیم دیگر به ایران تحویل دهد، به شرط آنکه شرکت ایران ایر، راهی برای تامین مالى آن پیدا کند، یا آنرا نقد بخرد. یکی از مدیران ایرباس به خبرنگار ما امیر پایور گفت که مشکل انعقاد قرارداد فروش هواپیما به ایران که تفاهمنامه اش را دو طرف ۱۰ ماه پیش امضا کردند چه بوده.