جنس را بردار و فرار کن؛ الگوی جدید خرید آمازون
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنس را بردار و فرار کن؛ الگوی جدید خرید آمازون

شرکت آمازون با ایده و الگویی جدید برای خریدهای روزمره مشتری، یک فروشگاه نمونه را برای کارمندان خود افتتاح کرده و وعده داده سال آینده فروشگاه های مشابه بیشتری را باز کند. فروشگاهی که وارد مغازه می شوید، جنس را برمی دارید و خیلی شیک خارج می شوید.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.