نگرانی عمده بابت استفاده از سیگار الکترونیکی در آمریکا

فردی در حال کشیدن سیگار الکترونیکی حق نشر عکس PA

مسئول ارشد بهداشت عمومی آمریکا استفاده کودکان از سیگار الکترونیکی را یک نگرانی عمده خوانده است.

ویوِک مرتی، در گزارش خود پیشنهاد کرده‌است که ضوابط قانونی و مالیاتی بیشتری بر این موضوع حاکم گردد.

گزارش وی تصدیق می‌کند که سیگارهای الکترونیکی ضرر کمتری نسبت به سیگارهای عادی دارند، ولی نگرانی‌اش از این بابت است که چنین دستگاه‌هایی کودکان را در معرض استنشاق نیکوتین قرار می‌دهد.

سیگارهای الکترونیکی دستگاه‌هایی هستند که مایع نیکوتین را تبدیل به بخار می‌کنند.

بعضی از متخصصین امور سلامتی، این سیگارها را به سیگارهای عادی ترجیح می‌دهند. زیرا در عمل هیچ ماده‌ای را نمی‌سوزانند و مصرف‌کننده صرفاً بخار نیکوتین را استنشاق می‌کند. و به باور بعضی دیگر، راهی برای ترک سیگار محسوب می‌شوند.

گزارش دکتر مرتی می‌گوید که شواهد کافی برای اثبات اینکه سیگارهای الکترونیکی چنین اثرگذاری‌هایی دارند، موجود نیست.

به گفته او استفاده از سیگارهای الکترونیکی در افراد کم سن و سال، به شدت به استفاده از دیگر محصولات دخانیاتی ربط پیدا می‌کند.

او چنین تشریح می‌کند که استعمال نیکوتین توسط کم سن و سالان خطر بروز اختلالات روحی، حس کمبود عاطفی و اعتیاد به نیکوتین را تشدید می‌کند که به نوبه خود می‌تواند منجر به استعمال سیگارهای متعارف شود.

با هرچه بیشتر رویگردان شدن مردم از محصولات نیکوتینی متعارف، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده سیگار، آینده خود را در سیگارهای الکترونیکی و جایگزین‌های دیگر می‌بینند.

موضوعات مرتبط