آیا رشد هفت ونیم درصدی،اقتصاد ایران، به معنای بهتر شدن وضع اقتصادی همه مردم است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا رشد هفت ونیم درصدی،اقتصاد ایران، به معنای بهتر شدن وضع اقتصادی همه مردم است؟

بانک مرکزی ایران می گوید که رشد اقتصادی ایران در نیمه اول امسال هفت و چهاردهم درصد بوده. بانک مرکزی هنوز جزئیات رشد تولید ناخالص داخلی را منتشر نکرده، اما رئیس کل آن، ولی الله سیف، می گوید، رشد به خاطر عملکرد بهتر کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات بوده و از همه مهمتر افزایش صادرات نفت. گرچه معاون بانک گفته، بخشهای معدن ومسکن هنوز در موقعیت رکود هستند. آیا رشد نزدیک به هفت ونیم درصدی، اقتصاد ایران، به معنای بهتر شدن وضع اقتصادی کشور برای همه است؟ آیا این رشد چشمگیر قابل ادامه است؟

امیرپایور گزارش می دهد.