خرید حدود صد هواپیمای مسافربری ایرباس نهایی شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خرید حدود صد هواپیمای مسافربری ایرباس نهایی شد

مقامهای ایران می گویند که قرارداد خرید حدود صد هواپیمای مسافربری ایرباس نهایی شده و هفت فروند از این هواپیماها را در نیمه اول سال آینده میلادی تحویل می گیرند. همزمان اعلام شده که ایران از خرید ایرباس پهن پیکر ای ۳۸۰ منصرف شده. قرارداد خرید هواپیماهای بوئینگ هم هفته پیش نهایی و امضا شد. امیر پایور گزارش می دهد.