قیمت دلار در ایران دوباره سر به فلک می کشد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قیمت دلار در ایران دوباره سر به فلک می کشد

در ایران قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد رکوردی جدید را ثبت کرد و تا چهار هزار و صد و پنجاه تومان فروش رفت؛ ۱۵ درصد بیشتر از رقم مبادله دلار در یک ماه قبل. دفعه قبل که قیمت دلار به حدود چهارهزار تومان رسید سال ۱۳۹۱ بود و در اوج تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی ایران. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران امروز برای بررسی وضعیت بازار جلسه ویژه ای تشکیل دادند. امیر پایور گزارش می دهد.