گرم شدن موتور بخش خودروسازی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گرم شدن موتور بخش خودروسازی ایران

بخشهایی از صنعت در ایران راکد است، ولی موتور بخش خودروسازی گرم شده. به گزارش وزارت صنعت ایران، تولید خودرو در نه ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه پارسال 39 درصد رشد داشته. این در حالی است که هنوز تولید مشترک از محل قراردادهای جدید با شرکتهای خارجی شروع نشده. رونق خودروسازی در ایران نشانه چیست؟

امیر پایور گزارش می دهد.