'رضایت' وزرای نفت ایران و عربستان از تعهدات اوپک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'رضایت' وزرای نفت عربستان و روسیه از تعهدات اوپک

وزیران نفت عربستان و روسیه می گویند که از تعهد کشورهای صادرکننده نفت به کاهش تولیدشان راضی هستند. به گفته این دو وزیر، کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک تا به حال یک و نیم میلیون بشکه در روز از تولیدشان کم کرده اند. کمیته نظارت بر کاهش تولید کشورهای اوپک و غیر اوپک امروز در وین جلسه داشت تا عملکرد این کشورها در اجرای توافق کاهش تولید را بررسی کند.

امیر پایور گزارش می دهد.