اعلام ناخشنودی روسای صنایع بخش تکنولوژی آمریکا به فرمان اجرایی ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعلام ناخشنودی روسای صنایع بخش تکنولوژی آمریکا به فرمان اجرایی ترامپ

مهاجران به آمریکا فقط پناهندگان سیاسی و عقیدتی نیستند. گروه بزرگی از کسانی که به آمریکا می‌روند مهاجران اقتصادیند؛ کسانی که کسب و کارهای آمریکایی به تخصص شان نیاز دارند، به خصوص شرکت‌های حوزه فناوری های نو. مدیران بعضی از این شرکت‌ها جزو اولین کسانی بودند که به فرمان رئیس جمهوری آمریکا برای منع صدور ویزا واکنش نشان دادند. امیر پایور گزارش می‌دهد.