افزایش ۵۰ درصدی واردات خوردو به ایران در ۱۰ ماه اول سال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش ۵۰ درصدی واردات خوردو به ایران در ۱۰ ماه اول سال

آمار اولیه گمرک ایران نشان می دهد واردات خودرو در ده ماهه اول امسال بیش از ۵۰ درصد رشد داشته. این درحالی است که دعوای دولت و واردکنندگان بر سر اینکه چه گروهی باید مرجع واردات خودرو باشد بالا گرفته. فعلا کلید واردات خودرو دست نمایندگی های رسمی است ولی این وضع شاید عوض شود. امیر پایور نگاهی انداخته به آخرین وضعیت واردات خودرو.