بانک مرکزی افغانستان از مردم خواست اسکناس‌های فرسوده را تعویض کنند

حق نشر عکس AFGCentralbank
Image caption بانک مرکزی افغانستان مشخصات اسکناسی را که باید تبدیل شوند، اعلام کرده‌است

بانک مرکزی افغانستان از مردم خواسته که اسکناس‌های (بانکنوت) فرسوده شان را تا اول سال ۱۳۹۶ با اسکناس‌های جدید تعویض کنند.

بانک مرکزی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته که تعویض این اسکناس‌ها بدون دریافت هزینه بصورت رایگان در نمایندگی‌های بانک مرکزی افغانستان انجام می‌شود.

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت که این اسکناس‌ها به دلیل بی‌توجهی به این وضعیت افتاده و بانک مرکزی می‌خواهد که جلو تکرار این کار را بگیرد.

این بانک مشخصات اسکناس‌های قابل تعویض را چنین بر شمرده ‌است.

حق نشر عکس AFGCentralbank
Image caption مشخصات اسکناس‌های که بانک داده‌است

اسکناس‌های که بر آنها نوشته یا نقاشی شده باشد.

حق نشر عکس AFGCentralbank

اسکناس‌های مهر زده شده یا دارای سوراخ مسلسل باشد.

حق نشر عکس AFGCentralbank

اسکناس‌های که ماده چسپناک دارند. (به استثناء نوار چسپ)

اسکناس‌های که رنگ ظاهری آنان تغییر کرده ‌است.

حق نشر عکس AFGCentralbank

این بانک از مردم خواسته که اسکناس‌های با مشخصات داده شده را تا ۳۰ حوت/ اسفند ۱۳۹۵ مبادله و بعد از این تاریخ بانک بدون دادن معادل آنها این اسکناس‌ها را مصادره خوهد کرد.

حق نشر عکس AFGCentralbank
حق نشر عکس AFGCentralbank

مطالب مرتبط