پژو به دنبال مالکیت اوپل در اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پژو به دنبال مالکیت اوپل در اروپا

پژوی فرانسه می‌گوید برای خریدن خط تولید اوپل و واکسال، در حال مذاکره با جنرال موتورز است. در صورتی که این دو شرکت به توافق برسند، پژو مالک خط تولید واکسال در بریتانیا و خط تولید اوپل در اروپا می‌شود.

علی قدیمی گزارش می‌دهد.