تاثیر مثبت تلاشهای دولت چین برای کاهش تجارت عاج فیل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر مثبت تلاش‌های دولت چین برای کاهش تجارت عاج فیل

تجارت عاج در آسیا بخصوص در چین، یکی از عوامل اصلی نابودی بخش بزرگی از فیلهای جهان محسوب می‌شود.

محصولات ساخته‌شده‌ از عاج، یک رشوه محبوب در چین محسوب می‌شود. ولی تلاش پکن برای مبارزه با فساد اداری باعث کاهش قیمت عاج شده. چین می‌خواهد تا ۹ ماه دیگر، تمام کارگاه‌های برش و فروشگاه‌های عاج را هم تعطیل کند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.