خواسته‌های اقتصادی مردم عادی در ایران چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خواسته‌های اقتصادی مردم عادی در ایران چیست؟

اقتصاد همیشه یکی از محورهای اصلی رقابت های انتخاباتی است. تورم، بیکاری و رشد اقتصادی معمولا نقل مجالس نامزدهاست. در این کارزار همه مدعی دلسوزی و حل مشکلات معیشتی مردم هستند. اما رای دهندگان چه می خواهند؟ در ادامه سری گزارشهایی که به مناسبت هفته آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری تهیه کرده ایم، امیر پایور نگاهی انداخته به خواسته های اقتصادی مردم عادی