چشم امید بریتانیا به حرکت رو به رشد موتور اقتصاد جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم امید بریتانیا به حرکت رو به رشد موتور اقتصاد جهان

اخیرا، صندوق بین المللی پول گفت رشد اقتصادی جهان در سال جاری بیش از انتظار خواهد بود. از جمله در آمریکا و اروپا. این میتواند خبر خوبی برای بریتانیا باشد به دلیل نزدیکی اقتصادی با این دو بازار بزرگ. گزارش کمال احمد را ببینیم که برای ارزیابی وضعیت بازار به کارخانه موتورسیکلت سازی هارلی دیوید سون در میلواکی در ایالت ویسکانسین آمریکا رفته:

موضوعات مرتبط